Hoppa till innehåll

Diskussionerna om LAS-utredningen har stormat under hösten. Men behoven av en förändring är fortsatt mycket stora.

LAS-förhandlingarna har blivit storpolitik och mycket står på spel, inklusive regeringsmakten. Vad nästa steg i detta viktiga arbete blir vet sannolikt ingen.

Behovet av en förändring av regelverket har dock inte försvunnit. Det som så många redan påpekat – att dagens regelverk inte passar i vårt moderna arbetsliv – kan våra medlemmar verkligen skriva under på.

I tjänstesektorn är det inte trä eller stål som är utgångspunkten och navet för produktionen. Det är istället medarbetarna och den kunskap som de producerar.

Våra medlemmar arbetar hela tiden med omställning, löpande kunskapsutveckling, nya arbetsformer och livslångt lärande för både organisation och medarbetare.

Regelverken är dock formade för en tid då man lärde sig saker i skolan, kunskap som man sedan mer eller mindre ograverat nyttjade under sitt yrkesliv. Kunskapen fördjupades, men byttes inte ut, ifrågasattes inte.

Balansen mellan att skapa utrymme för både medarbetare och företag att växa och utvecklas måste självfallet gå hand i hand. Men rätt utformat bör det inte vara en motsättning i dessa intressen.

Våra medlemmar står och faller med sina medarbetare och deras kunskap. Det är när medarbetarna växer som företagen växer.

Dagens regelverk bygger på en gammal industrilogik. Det är dags att ändra det.

*

I helgen ska båten ur vattnet och upp på land. Lika mycket som jag ser fram emot växt och ljus på våren ser jag fram emot höstens och vinterns möjlighet till reflektion och stillhet.

Trevlig helg.

/magnus