Hoppa till innehåll

Den 3 december anordnade Innovationsföretagen tillsammans med BIM Alliance ett rundabordssamtal om dataformatens betydelse för utvecklingen inom projektering, bygg och förvaltning.

Syftet med expertsamtalet var att ta in flera perspektiv i frågan om hur vi kan skapa en god samverkan och ökad nytta samt möjliggöra innovation. Här med fokus på dataformatens betydelse för utvecklingen inom projektering, bygg och förvaltning.

Det finns behov av att öka kunskapen om olika aktörers perspektiv på hantering av dataformat i projektering, bygg och förvaltning. På så sätt kan beställarnas respektive konsulternas/arkitekternas behov synliggöras – vad behöver lösas? Viljan att utvecklas finns och vi kan alla bidra till den utvecklingen. BIM är en möjliggörare för ökad produktivitet och hållbar samhällsbyggnad. Covid är en accelerator i digitaliseringsarbetet. BIM Alliance arbetar för att guida till standarder, hjälpa till i kravställning på information samt verka för en samlad prioritering och efterfrågar nu input om hur vi kan gå vidare i frågan om dataformatens betydelse.

Anteckningar från rundabordssamtalet finns att läsa här.

Mötesanteckningar