Hoppa till innehåll

Innovations­företagen kritiserar Konkurrensverkets utkast om ÄTA-bestämmelser 

Innovationsföretagen kritiserar Konkurrensverkets utkast till ställlningstagande om kraven ändrings- och optionsklausuler i LOU i förhållande till ÄTA-bestämmelserna i AB 04. Förslaget kan bland annat leda till ökade transaktionskostnader och sämre arbetsmiljö på byggarbetsplatser. 

Innovationsföretagen har lämnat sina synpunkter på Konkurrensverkets utkast om ändrings- och optionsklausuler i offentliga upphandlingar i förhållande till ÄTA-bestämmelserna i AB 04. Kontentan av utkastet är potentiellt skadligt för den offentliga upphandlingen och hur entreprenader kan genomföras. 

Konkurrensverket menar att ÄTA-bestämmelserna i AB 04 inte uppfyller de krav på ändrings- och optionsklausuler som uppställs i LOU. De menar därför att en ändring enbart med hänvisning till ÄTA-bestämmelserna i AB 04 kan innebära en otillåten direktupphandling. 

Ett realiserande av Konkurrensverkets ställningstagande skulle kunna påverka Innovationsföretagens medlemmar negativt. Bland annat eftersom deras beställare inte fortlöpande kommer att kunna ge uppdrag till anlitad konsult till följd av ÄTA i projektet. Dessa uppdrag kan, efter förnyad offentlig upphandling, komma att gå till annan entreprenör som beställer projekteringsarbete från annan konsult.  

– Konkurrensverkets ställningstagande kan leda till ökade kostnader och försämra arbetsmiljön på byggarbetsplatser. Det är svårt att se hur den offentlige beställaren ska kunna hålla koll på alla underentreprenörer vid upprepade offentliga upphandlingar under en entreprenads utförande, säger Carl Fläring, förbundsjurist på Innovationsföretagen. 

Innovationsföretagen delar Byggandets kontraktskommittés (BKK) synpunkter på Konkurrensverkets utkast till ställningstagande och påpekar att ÄTA-bestämmelserna i AB 04 bör bedömas som tillåtna enligt gällande regler i LOU. Utkastet kan leda till ökade kostnader och administrativa bördor för upphandlande myndigheter, vilket motverkar Konkurrensverkets uppdrag att främja effektiv konkurrens inom offentlig sektor.