Hoppa till innehåll

Nu kan vi inte vara reaktiva längre. Vi behöver fler som sätter en offensiv agenda för 2021.

Vi har lämnat ett mycket besvärligt och utmanande år bakom oss. 2020 präglades av pandemin och reaktionerna på denna. Under hösten har behovet varit stort av att omorientera, planera för ”det nya normala” och förstå vad de nya förutsättningarna innebär.

Det är fortsatt mycket vi inte vet. Slutet på denna mörka tid närmar sig, men vad som kommer på andra sidan vet vi ganska lite om.

En sak vet vi dock: att vi tillsammans kan bidra till det nya. Låt 2021 bli året då vi tar tillbaka kommandot och formar framtiden tillsammans.

Inledningsvis bör det ske på ett rent personligt plan: vad vill du göra för att göra en skillnad, för att bidra till din egen utveckling. Allt ska nog inte vara som 2019, innan pandemin. Det är viktigt att inte sluta bygga, utvecklas och lära oss nytt.

Även våra verksamheter och företag kommer i mycket större utsträckning att kunna vara offensiva, kliva fram och ta ett ledarskap. 2021 blir året då vi som leder och utvecklar företag sätter oss i förarsätet igen: tar kommandot och leder utvecklingen. Det gäller självfallet det interna arbetet på företagen, men också näringslivets roll i att bygga ett hållbart och innovativt samhälle.

Politikens roll är självfallet också viktig, även om jag hoppas att den blir mindre viktig 2021. Samtidigt: samhället behöver ramar och visioner, ramar för att bygga ett hållbart, inkluderande och nyfiket samhälle, som ger plats för entreprenörskap, ansvarstagande och öppenhet. 2020 hade på tok för lite av just detta. Låt 2021 bli annorlunda.

Nu när ett nytt år rullar in måste vi byta bort det defensiva och reaktiva mot något framåtlutat och offensivt. Du kan bidra. Du måste bidra.

***

Vintern har för egen del präglats både av pandemin men också av livets bräcklighet och skörhet. Jag har, precis som så många andra gånger under hösten, varit på västkusten och ägnat tid åt min ”gamla” familj, med föräldrar och syskon. Trots en mörk inramning finns det väldigt mycket som varit fint och värdefullt denna vinter, där just familjen varit väldigt viktig. Har du möjlighet, så ta vara på det.

Trevlig helg.

/magnus