Hoppa till innehåll

Per Bolund byts ut mot Märta Stenevi. Utmaningarna är kvar.

När regeringen ombildas skapas alltid ny dynamik, nya frågor kan lyftas, prioriteringarna kan justeras något.

Jag känner inte Märta Stenevi. Det är än så länge oklart vilken prägel hon som ny jämställdhets- och bostadsminister kommer att ge svensk bostadspolitik.

Vad vi vet är att förutsättningarna inte har ändrats, bara för att några ministrar bytt jobb.

Vi vet också att det finns en hel del kvar att göra.

En viktig fråga i våra samtal med Per Bolund och hans statssekreterare Elin Olsson på senare tid har rört Boverkets byggregler och utrymmet för innovation i byggsektorn.

För att komma vidare med ett ökat bostadsbyggande, minskad klimatpåverkan och sannolikt även frågor om ordning och reda i byggsektorn behöver vi pröva nya vägar.

Än fler regler och förordningar, där staten ska beskriva hur vi i sektorn ska göra vårt jobb, det tror vi inte är rätt väg att gå.

Dagens byggande är sannolikt allt för hårt reglerat redan.

Istället behövs det mer tilltro till professionen, inte minst landets arkitekter och ingenjörer.

Detta blir en uppgift för Märta Stenevi att jobba vidare med.

Vi resonerar gärna vidare med den nye bostadsministern om hur vi kan hjälpa till.

*

Det vackra vintervädret ser ut att hålla i sig och jag hoppas få tid att vara ute lite i solen. Jag överväger rent att av att gräva fram mina längdskidor, som nog inte sett något dagsljus på flera år.

Trevlig helg.

/magnus