Hoppa till innehåll

Satsningar på väg och järnväg behöver sträcka sig bortom landsgränserna.

Debatten om fortsatta satsningar på infrastruktur fortsätter. Och nya tankar och projekt lyfts fram, bland annat har sträckan Oslo-Göteborg blivit aktuell igen.

Rimligheten i detta projekt kan såklart diskuteras. Kostnader, teknik och hållbarhetsfrågor behöver sannolikt arbetas igenom.

Men det är bra att frågor om vår svenska infrastruktur sträcker sig utanför Sveriges gränser.

Det är bra att vi kan ta oss fram mellan Stockholm och Göteborg på ett bra sätt: både med tåg och bil. Kanske rent av med flyg.

Det är bra att vi håller ordning på våra egna nationella system.

Men lika viktigt är att investeringarna går hand i hand med liknande projekt och investeringar i våra grannländer och ut i Europa.

Resande mellan Stockholm och Malmö är bra, men än viktigare är sannolikt resande mellan Stockholm och Köpenhamn.

Det gäller både för persontrafik och godstrafiken.

Jag hoppas att vi framöver får se ett ökat internationellt fokus på infrastrukturdebatten.

Sverige är som vanligt för litet för att klara sig självt.

*

I helgen ska vi klyva ved så att vi – och andra delar av släkten – kan elda i kaminen den kommande vintern. Det innebär arbete med både motorsåg och vedklyv i de småländska skogarna. Och det ser ut att bli i ett vackert vårvinterväder.

Trevlig helg.

/magnus