Hoppa till innehåll

Både klimatfrågan och cementtillverkningen har fått rejält med utrymme i debatten. Våra medlemmar berörs direkt av båda.

Debatten om både klimatförändringarna och om cementproduktionen har fått rejält med utrymme i medierna de senaste veckorna.

Båda dessa frågor ligger nära vår sektor och vi som förbund har fått flera frågor från medlemmar och andra om vårt perspektiv.

Klimatfrågan är på ett sätt enkel: FN:s klimatpanel skickar ett glasklart besked om att vi måste göra mycket mer för att minska vår klimatpåverkan. Vår sektor och våra medlemsföretag kan inte lösa frågan på egen hand – det kan ingen! Men vi kan och bör vara en självklar del i att hitta lösningarna på dessa framtidsfrågor.

Jag skulle gärna se att politik, myndigheter, andra offentliga aktörer och såklart även övriga näringslivet i än större utsträckning drar nytta av den kunskap och den kreativitet som finns i vår sektor och hos våra medlemsföretag för att hitta nya sätt att minska vår belastning på miljön och samtidigt förbereda våra samhällen på den förändring som kanske inte går att undvika.

Cementfrågan är komplicerad och inte minst är tonläget högt. Min övertygelse är att debatten i stort skulle vinna på att vara mer nyanserad. Och jag vill inte att vårt förbund bidrar till en ökad polarisering eller trivialisering av frågan, som helt uppenbart har många bottnar med flera rejäla målkonflikter.

En sak är dock viktig för oss som sektor: tydlighet, förutsägbarhet och rimliga tidsramar behövs för att vi och övriga aktörer i näringslivet ska kunna göra ett gott jobb.

Näringslivet är bra på att ställa om. Vi kan förändring. Och vi kan bidra till förändring. Den förmågan behöver nyttjas mer, men också ges rimliga förutsättningar. Ges det kan vi lösa det mesta, oavsett om det gäller byggkonstruktioner i betong eller en klimatomställning.”

*

I helgen ska jag försöka damma av min golfsving, inför det stundande Almegamästerskapet i golf nästa vecka. Förra årets sistaplats tänkte jag inte försöka försvara.

Trevlig helg.

/magnus