Hoppa till innehåll

Återhämtningen i tjänstesektorn fortsätter. Sysselsättningen ökar kraftigt, likaså företagens förhoppningar på framtiden. Dessutom har produktionen passerat de nivåer som rådde innan pandemin.

Efter en utdragen återhämtning är den privata tjänstesektorn tillbaka de på nivåer som rådde före Coronautbrottet. I juli i år var produktionen i tjänstesektorn högre än i januari 2020 och allt tyder på att produktionen kommer att fortsätta att öka.

Företagstjänster driver tillväxten

Återhämtningen drivs, precis som tidigare kvartal, av en stark tillväxt inom företagstjänster med kunder inom industrin, byggsektorn och på exportmarknaden. Även företagstjänster personaluthyrning, fastighetsservice har återhämtat sig till samma nivå som i januari 2020.

De som klarat Coronakrisen bäst är informations- och kommunikationsföretagen. Produktionen inom dessa branscher var redan i maj och juni klart högre än före pandemin. För datakonsulter var produktionen i juli 20 procent högre än i januari 2020.

Konsumenttjänster släpar efter

För de konsumentinriktade tjänstebranscherna har återhämtningen gått trögare. Inom kultur, nöje och fritid – exempelvis museer, teatrar, gym med mera – har krisen bestått. I juli var omsättningen 14 procent lägre än i januari 2020. Slopandet av publikrestriktionerna i slutet av september kommer att hjälpa dessa företag avsevärt.

För reseföretag är läget fortsatt svårt och i augusti hade 63 procent av reseföretagen tappat minst en fjärdedel av sin omsättning jämfört med normalt. Företagen förväntar sig dock att läget ska förbättras framöver.

Två av tre jobb tillbaka

Coronapandemin har kostat jobb i den privata tjänstesektorn. Nu är två av tre jobb som försvann under pandemin dock tillbaka. Under det andra kvartalet i år sysselsatte tjänstesektorn 49 800 fler personer än året innan. Jämfört med andra kvartalet 2019 är dock fortfarande 24 700 jobb förlorade. Almegas arbetsmarknadsindikator tyder dock på att jobbtillväxten kommer att fortsätta även under det tredje kvartalet i år.

Inom information och kommunikation har 15 800 nya jobb skapats de senaste två åren och situationen har ljusnat även inom personaluthyrning och rekrytering. På ett år har antalet anställda ökat med 9 600 personer även om antalet anställda fortfarande är lägre än i början av 2019.
Inför framtiden tror företagen att behovet av personal kommer att öka. Mest positiva är tekniska konsulter, datakonsulter och bemanningsföretag.

En allmän optimism

Företagen inom tjänstesektorn har varit relativt optimistiska om framtiden ända sedan sommaren 2020. Inköpschefsindex för privata tjänster – som mäter företagens förväntningar på framtiden – har tytt på tillväxt varje månad sedan i juli 2020 för att i maj 2021 uppnå det högsta värdet sedan starten för 15 år sedan.

Nu har företagens orderingång fallit tillbaka något. Men orderstocken är fortfarande god, vilket talar för en fortsatt positiv utveckling i tjänstesektorn under hösten och vintern. Jämfört med övriga Europa är den svenska tjänstesektorns framtidsförväntningar alltjämt högre.

Ladda ner rapporten här.