Hoppa till innehåll

Kommuner och myndigheter är stora beställare av produkter och tjänster. Det uppdraget måste skötas med engagemang, kunskap och respekt.

Vårt gemensamma arbete i Sverige, som finansieras via skattsedeln, är stort och omfattande. För detta finns det också ett brett folkligt stöd: kritiken mot det offentligas arbete med infrastruktur, rättsväsende, omsorg, vård och mycket annat är ändå relativt begränsad.

För att klara detta uppdrag behöver det offentliga köpa in både tjänster och produkter, där våra medlemmar gärna bistår med både planering, design, utredningar och innovation. I den bästa av världar kan detta bli ett samspel som gynnar alla parter.

Dessvärre finns det en hel del förbättringspotential i många offentliga upphandlingar hos både små och stora köpare. Vi har tidigare pekat på problemen med det överdrivna fokuset på lägsta pris, men också bristfällig dialog mellan köpare och säljare.  Läs mer här. 

Men det finns ett upplägg, som varit extra problematiskt och som dessvärre bara ökat i omfattning: upphandling via en konsultmäklare för att upphandla stora, komplexa infrastrukturprojekt.

Det låter kanske nischat, och det är förvisso en ganska speciell situation. I praktiken rör det sig om en stor köpare och en stor mäklare, där det cirkulerar miljarder varje år för att förmedla uppdrag.

I vår nya rapport Konsultmäklare – Offentliga upphandlingar utan insyn ökar kraftigt, som vi presenterade nyligen pekar vi på de utmaningar vi ser med detta upplägg: bristen på insyn i projekten, avståndet mellan köpare och säljare ökar och möjligheten till innovation och utveckling minskar.

Ur vårt perspektiv är användningen av konsultmäklare, så som det nyttjas av Region Stockholm, ett sätt att kringgå lagen om offentlig upphandling och ambitionerna bakom denna.

Vi är inte emot konsultmäklare i sig: det finns många tillfällen då dessa har sin plats och i synnerhet om det är en bemanningstjänst som ska upphandlas.

Men den ömsesidiga respekt som bör finnas mellan köpare och säljare – inte minst i offentliga upphandlingar – undergrävs med de upplägg vi presenterar i rapporten.

Det undergräver också förtroendet för LOU i stort. På så sätt är det en principiellt och politiskt mycket viktig fråga, långt viktigare än bara en enskild affär och ett enskilt projekt.

*

I helgen ska jag se till att bli av med den förfärliga förkylning jag dragit på mig. Det är ju en gammal sanning att av alla saker som inte fungerar är choklad bäst. Jag tror jag testar det!

Trevlig helg.

/magnus