Hoppa till innehåll

Offentliga medel ska användas rätt. Det betyder sällan att det bara ska vara billigt.

Många av er har nog noterat den undersökning som Innovationsföretagen i samarbete med Almega presenterade nyligen.

Den handlade om tjänsteföretagens inställning till offentliga upphandlingar. Bilden är inte vacker.

Vart femte företag från vår sektor väljer att avstå från att delta i offentliga upphandlingar på grund av det ensidiga fokuset på lägsta pris.

Irrelevanta krav och en bristande dialog är andra områden som bidrar till den negativa bilden av offentliga upphandlingar.

Det offentliga har en unik möjlighet att bidra till extra bra upphandlingar, där frågor som kvalitet, hållbarhet, utveckling och innovation vägs in.

Och med en så stor offentlig sektor som vi har i Sverige kan vi förvänta oss att dessa medel läggs på rätt saker.

Priset är självfallet inte oviktigt. Likvärdiga produkter och tjänster ska givetvis köpas till det mest kostnadseffektiva priset.

Men för kvalificerade tjänster måste prisfrågan vara en av många parameterar.

Jag vet att det finns många kompetenta offentliga upphandlare, också sådana vi möter i vår vardag.

Men dessvärre finns det alltför många offentliga upphandlingar där okunskap, kanske rädsla eller ovilja styr och leder till ett ensidigt fokus på pris.

Då får man inte de bästa lösningarna. Det blir dåligt för det offentliga. Och det blir dåligt för landet.

*

I helgen ska min landsvägscykel städas fram och kanske erbjudas en tur i vårvädret.

Trevlig helg!

/magnus