Hoppa till innehåll

Restriktionerna är på väg bort och allt fler funderar på ”det nya normala”. Vi frågade våra medlemmar om hur de resonerar. Så här svarade de.

Den stora frågan för nästan alla tjänstemannatunga organisationer handlar om återstarten av kontorsarbetet. Hur fångar vi fördelarna, men undviker nackdelarna?

Vi frågade i förra veckan våra medlemmar om deras syn på saken. Vi ställde fyra frågor och gav utrymme för kommentarer. 111 svarade, vilket innebär att enkäten ger en rimlig bild av situationen i vår sektor.

Första frågan gällde återstarten. 22% av de svarade ser fram emot en återgång till kontoret direkt den 29 september. 36% planerar för en stegvis återgång. De flesta, 42%, bedömer att de inte kommer tillbaka till kontoret i samma utsträckning som innan.

Den andra frågan gällde anpassning av lokalerna. 26% av de svarande har byggt om eller möblerat om inför återstarten. 74% kunde berätta att kontoret ser ut som innan pandemin.

Vår tredje fråga försökte fånga hur väl förberedda företagen var på de ändrade restriktionerna – trots allt blev förändringarna både större och kom snabbare än vad jag själv hade trott var möjligt. De flesta av företagen i enkäten, 77%, kände sig ändå väl förberedda på att välkomna tillbaka medarbetarna. Men en ganska stor grupp, 23%, gjorde bedömningen att återstarten kom lite snabbt.

Slutligen ville vi veta hur företagen ser på balansen mellan kontors- och distansarbete om sex månader. En liten grupp, 9%, bedömer inte att distansarbete är en del av mixen på deras företag. Var femte, 20%, tror tvärt om att man kommer att distansarbeta mer än två dagar i veckan. De allra flesta, 71%, bedömer att medarbetarna distansarbetar 1-2 dagar i veckan.

Fritextkommentarerna rymmer mycket klokskap. Flera poängterar att arbetsgivaren har ett ansvar för arbetsplatsen och arbetets planering, och att detta påverkar möjligheterna till hur mycket distansarbete som är lämpligt och praktiskt genomförbart. Andra lyfter risken med att de mellanmänskliga relationerna kan påverkas negativt om vi inte ses tillräckligt på gemensamma aktiviteter.

Och kanske det mest uppenbara: att detta är en fråga som kommer att utvecklas över tid, där vi ännu inte vet svaren och där något nytt formas i dialog med både medarbetare, fackliga företrädare, kanske politiken och inte minst i den samhällsdebatt som vi alla är en del av.

(Mätningen publicerades nyligen på vår webb efter 98 inkomna svar.)

*

 

I helgen ska jag ta nästa steg i att forma mitt eget hemmakontor så att det blir både flexibelt, snyggt och praktiskt. 67% av mig är laddad och väl förberedd för denna arbetsinsats.

Trevlig helg.

/magnus