Hoppa till innehåll

NY SATSNING: Innovation för klimatet

Utifrån de 22 färdplanerna för att uppnå fossilneutralitet 2045 och Sveriges övergripande klimatmål har Innovationsföretagen tagit initiativet till satsningen Innovation För Klimatet. Det offentliga måste ta ansvar och visa att man värdesätter hållbara lösningar, samtidigt som vår bransch måste lägga grunden för ett marknadsdrivet och värdeskapande klimatarbete.

– Infrastruktur- och byggsektorn står för över 40 procent av Sveriges samlade klimatpåverkan. Trots det är inte krav på innovativa lösningar och klimatnytta en självklar del av offentlig upphandling. Därför startar vi tillsammans med flera innovationsföretag initiativet Innovation för klimatet, säger Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Innovation för klimatet syftar till att lyfta den gedigna kompetens som innovationsföretagens medlemmar besitter. Det offentliga handlar oftast upp på lägsta pris och inte på de långsiktigt mest hållbara och innovativa lösningar. Innovation För Klimatet är unikt initiativ som ställer krav på företagen, offentlig upphandling och den svenska regeringen.

– Sverige kommer ha en betydligt bättre chans att nå klimatmålen om vår bransch ständigt strävar åt att påverka våra beställare så att varje uppdrag är utformade minst i linje med färdplanerna. Med tanke på hur många konsulter vi är inom samhällsbyggnadsbranschen är detta en enorm kraft, säger Anders Persson, näringspolitisk chef Innovationsföretagen.

Söndagen den 10 oktober publicerades en debattartikel om Innovation för klimatet av ett femtontal medlemsföretag i Göteborgs-Posten. Listan på deltagande företag utökas nu snabbt, där alla medlemmar i förbundet som så önskar kan delta i arbetet.

De företag som vill vara med i Innovation För Klimatet skriver under på följande tre punkter:

  • Vi gör färdplanernas åtaganden till våra egna.
  • Vi ser till att de projekt som vi deltar i följer färdplanernas ambitioner.
  • Vi är öppna med hur väl vi lyckas med vårt klimatarbete.

Utöver detta kräver vi följande av Sveriges politiska ledning:

  1. Alla investeringar som görs med offentliga medel måste tydligt kravställas utifrån samma klimatambitioner som i färdplanerna.
  2. Regeringen måste, i myndigheternas regleringsbrev, skriva in krav på att de ska agera utifrån Sveriges klimatmål och relevanta färdplaner.
  3. All offentlig upphandling måste följas upp och utvärderas utifrån hur väl den linjerar med Sveriges klimatmål och dessa färdplaner.

Du hittar mer information och kan anmäla ditt intresse här.