Hoppa till innehåll

DEBATT: Ställ klimatkrav på offentlig upphandling

Vi kommer att göra vårt yttersta för att klimatfrågan adresseras, hanteras och linjeras med färdplanerna i de projekt som vi är delaktiga i. Nu måste även det offentliga ta sitt ansvar och visa att man värdesätter hållbara lösningar, skriver bland andra Magnus Höij, förbundsdirektör för Innovationsföretagen.

Vi befinner oss i en klimatkris, jordens uppvärmning går allt snabbare, extremväder blir fler och värre, koldioxidutsläppen minskar inte och det är vi människor som har orsakat detta. Det har IPCC gjort tydligt i sin senaste rapport. När världens ledare om en månad samlas på klimatkonferensen i Glasgow handlar det inte längre om att sätta nya mål för att undvika en klimatförändring. Det handlar om att genomföra åtgärder för att undvika katastrofala följder av klimatförändringen.

Ska Sverige nå klimatmålen krävs följande åtgärder:

• Alla investeringar som görs med offentliga medel måste tydligt kravställas utifrån samma klimatambitioner som i färdplanerna.

• Regeringen måste, i myndigheternas regleringsbrev, skriva in krav på att de ska agera utifrån Sveriges klimatmål och relevanta färdplaner.

• All offentlig upphandling måste följas upp och utvärderas utifrån hur väl den linjerar med Sveriges klimatmål och dessa färdplaner.

Våra offentliga skattemedel ska helt enkelt inte användas till investeringar som inte ligger i linje med färdplanerna och inte styr mot klimatmålen.

Näringslivet spelar en nyckelroll

I syfte att driva på den hållbara omställningen har vi undertecknare tagit fram tre konkreta åtaganden som vi alla ställer oss bakom.

• Vi gör färdplanernas åtaganden till våra egna.

För att uppnå de svenska klimatmålen är det helt avgörande att färdplanerna förverkligas och att planerna omsätts i praktisk handling.

• Vi ser till att de projekt som vi deltar i följer färdplanernas ambitioner.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att klimatfrågan adresseras, hanteras och linjeras med färdplanerna i de projekt som vi är delaktiga i.

• Vi är öppna med hur väl vi lyckas med vårt klimatarbete.

Genom att vara transparenta med våra klimatambitioner och resultat, tror vi att de reella värden och incitament som krävs kan skapas för att nå målen i klimatarbetet.

En utveckling som värdesätter innovation och klimatnytta har en helt avgörande betydelse.

Vi lovar att använda vårt kunnande för att visa på effekten av olika investeringar och beslut. Det lägger grunden för ett marknadsdrivet och värdeskapande klimatarbete. Med ”Innovation för klimatet” utmanar vi inte bara oss själva, utan även våra kunder, investerare, beställare, inköpare, tillverkare och producenter.

Magnus Höij, förbundsdirektör, Innovationsföretagen

Alexandra Hagen, vd, White arkitekter AB

Ann-Louise Lökholm Klasson, vd, Sweco Sverige AB

Cecilia Granath, vd, Tyréns Sverige AB

Håkan Danielsson, vd, WSP Sverige AB

Jan Mattsson, vd, Tengbom

Johan von Wachenfeldt, vd, Arkitekterna Krook & Tjäder AB

Ljot Strömseng, vd, Norconsult AB

Malin Frenning, EVP and Head of Infrastructure Division, AFRY

Mårten Leringe, vd, C.F. Møller Sverige AB

Mikael Vatn, vd, Etteplan Sweden AB

Niklas Sörensen, vd, Ramboll Sverige AB

Erik Bolander med koncernledning Bengt Dahlgren AB

Viktor Svensson, President & CEO, Rejlers AB

Anneli Liljemark, vd, Liljemark Consulting AB

Charlotte Bergman, vd, ELU Konsult AB

Daniel Nord, vd, FOJAB AB

Erik Landgren, vd, KIWA Inspecta AB

Jens Wickström, vd, Sigma Industry West AB

Sara Lindmark, vd, i3tex AB

Läs hela debattartikeln i Göteborgs Posten här.