Hoppa till innehåll

Åter kan vi summera sektorns storlek och utveckling. Och trenden står sig: detta är en sektor på frammarsch.

Nyligen presenterade vi på Innovationsföretaget en summering av  arkitekt-, teknikkonsult-, industrikonsult- och techkonsultbranschens utveckling och storlek. Rapporten kallas Inblick och kan laddas ner från vår sajt här.

Den visar med all önskvärd tydlighet att sektorn fortsätter att ta för sig och att vara en allt viktigare kraft för hela näringslivets utveckling.

Idag omsätter de 12000 företagen i sektorn över 102 miljarder kronor. Sedan 2010 har vår sektor ökat med 8,3 procent i årlig tillväxttakt.

Det finns såklart många förklaringar till denna tillväxt, men extra viktigt för mig är bekräftelsen på att näringslivets satsning och tilltro till tjänsteutvecklingen är starkare än någonsin.

Detta handlar både om att vi lägger mer energi på tjänsterna runt produkterna än tvärt om. Vi pratar mer om den tjänst som ska utföras än den produkt som ska göra jobbet.

Det handlar också om att näringslivet har en tilltro till specialiseringen och företagsnätverken, så att enskilda företag inte behöver ha egna specialister, utan hyr in konsulter med specialistkompetens när det är mest lämpligt. På så vis kan vi skapa ännu större värde för slutkunden.

Våra medlemmar är just de specialisterna, som blir en resurs för hela näringslivet och hela samhället. Oavsett om det gäller samhällsbyggnadsprojekt, industriutveckling eller det offentligas behov av analyser och expertråd så är våra medlemmar resurserna med specialistkompetensen och djupet som hela samhället delar på och nyttjar.

Det är en logisk utveckling, där alla vinner.

Nu har vi åter svart på vitt att den logiken håller.

*

Missa inte mitt samtal med TCO:s ordförande Therese Svanström på tisdag morgon! Det sänds som vanligt på Facebook och du kan följa samtalet här.

*

I helgens ska jag hänga lite med min syster som är på besök i Stockholm, bland annat med ett besök på Berwaldhallen. Där hänger jag inte ofta, men tur då att det är en institution som vi delar på, så att jag slapp ha en egen symfoniorkester hemma.

Trevlig helg.

/magnus