Hoppa till innehåll
2020 och delar av 2021 har varit en ytterst dramatisk period där både företag och samhället i stort ställdes inför stora prövningar.  Men utmaningarna har på många håll mötts med både kreativitet och innovation, där arkitekt- och ingenjörsföretagen varit en viktig drivande kraft. Pandemin har även påskyndat en omställning som redan innan var på väg.

Under gårdagens seminarium ”I Coronapandemins spår – Hur navigerar arkitekt- och ingenjörsföretagen i det nya affärsklimatet?” diskuterade flera företrädare från arkitekt- och ingenjörsbranschen vilken inverkan pandemin har haft på affärsklimatet och vilka utmaningar och möjligheter som väntar under 2022.

Deltog i samtalet gjorde Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen, Cecilia Granath, vd Tyréns Sverige, Helena Hed, vd PE Teknik & Arkitektur, Jenny Edfast, vd  Rejlers Sverige, Johan Britz, näringspolitisk direktör Svenskt Näringsliv och Anders Persson, näringspolitisk chef Innovationsföretagen.