Hoppa till innehåll

Just nu söker vi efter ett nytt ”normalt”. Det mesta talar dock för att vi får många svar och olika förhållningssätt.

Vad finns på andra sidan pandemin? För oss som varit vana vid ett kontor inne i stan är svaret långt ifrån givet.

Debatten om ”det nya normala” pågår på många arbetsplatser, hos många åsiktsmaskiner och tyckomater. Framtidsforskare, planerare och fastighetsägare knäcker på frågan från alla möjliga håll.

Och vi söker svaret på hur vi ska se på arbetsplatsen, på resandet, pendlingen, på investeringar i teknik och heminredning. Hur blir den nya balansen mellan allt detta?

Jag är säker på att pandemin varat så länge och skakat om så mycket att vi inte kan förvänta oss att kunna ”återgå” till hur det var innan.

Men jag är inte alls övertygad om att det nya normala är ett enda nytt normalt.

Jag tror att lösningarna för både individer och företag kommer att erbjuda större valfrihet och större variation framöver.

För vissa företagskulturer passar kontorsarbetet säkert bra. För andra är det avgörande att nyttja dynamiken och flexibiliteten som uppstår när man kan jobba på olika ställen.

För vissa individer kommer hemmakontoret att vara basen – och det effektivaste sättet att bidra. För andra blir rytmen i livet betydligt bättre om man åker till kontoret varje dag.

Och säkert tusentals varianter på detta, både för företaget och individen.

Jag tror att behovet av variation kommer att öka. Det kan bidra till ökad flexibilitet, kan skapa konkurrensfördelar och det kan öka möjligheterna att bygga företagskulturer på helt nya sätt.

Jag vill inte välja väg i detta. Jag gillar själv kontoret, att se mina medarbetare dagligen. Och jag gillar rytmen med min cykelpendling till jobbet i ur och skur.

Men jag vill ge fler en möjlighet att påverka: både företagsledningar och medarbetare – om det stärker arbetet och effektiviteten.

Lärdomen från detta måste bli att systemen, regelverken och lagstiftningen ännu mer än tidigare måste öppna upp för nytänkande och för variation.

Dagens system utgår från en gammal bild av ”jobbet”, ”arbetsplatsen”, ”arbetstid”. Det är dags att uppdatera detta något.

Den svenska modellen – och det nya normala arbetslivet – kanske blir många svenska modeller. Och många varianter på normalt.

*

I helgen blir det åter en tur till Småland. Det har blivit en hel del av mitt nya normala. Låt oss hoppas att denna nya normalitet – att åka regelbundet till Småland – inte blir alla andras normalitet. Det finns ju fler ställen att åka till…

Trevlig helg.

/magnus