Hoppa till innehåll

Ett intensivt arbete har bedrivits under våren för att sätta målvärden i varje enskilt uppdrag, med det långsiktiga målet att bidra till att färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft realiseras. Modellen bygger på befintliga gediget framtagna data, vilket ger en stabil grund att stå på. Modellen kan kort sägas bygga på en minskning av CO2 på 16,4 procent per år som planeringsfasen av uppdragen pågår. Inledningsvis har fokus lagts på husbyggande.

– Att vi tillsammans tagit fram en målvärdesmodell för utsläppsminskning är ett viktigt steg på vägen till ett fossilfritt Sverige. Det är glädjande att vi lyckats komma fram till konkreta resultat men mycket arbete kvarstår fortfarande. Det finns idag en rad hinder som gör det svårare för oss i samhällsbyggnadsbranschen att arbeta effektivt för att färdplanerna ska realiseras. Inte minst regler, krångliga och tidsödande processer och olika lagrum ställer till problem för klimatsmart samhällsbyggande. Dessa utmaningar kommer bli fokus för höstens arbete, säger Anders Modig, projektledare för Innovation för klimatet.

Nästa fas kommer även innehålla digitalisering, undvikna utsläpp genom ökat återbruk, digitala lösningar eller att inte bygga nytt alls.

Läs mer om Innovation för klimatet här.