Hoppa till innehåll

Ostlänken är en 16 mil ny järnväg mellan Järna och Linköping samt den första delen av flera planerade nya stambanor i Sverige. COWI fick i uppdrag att ta fram en plan för var och hur järnvägen skulle byggas på sträckan mellan Sillekrog och Stavsjö. Trafikverket hade från start definierat en korridor i landskapet inom vilken sträckan för järnvägen skulle dras och utifrån denna gjordes en preliminär klimatkalkyl. En deluppgift för COWI var att planeringen skulle resultera i tre procent lägre utsläpp (koldioxidekvivalenter) än den ursprungliga kalkyl som Trafikverket gjort. När COWI levererade sin färdiga plan till Trafikverket hade klimatavtrycket minskat betydligt mer än så. I deras plan hade klimatavtrycket i form av koldioxidekvivalenter minskat med 40 procent jämfört med den ursprungliga planen.

Vi har möjlighet att spela en större roll än någonsin för den gröna omställningen med vår expertis inom samhällsbyggnad, konstruktion, energiomställning, vatten och miljö.

Anders Wiktorson, vd på COWI

Effektiviseringar och val av material

COWI lyckades med detta genom att i projekteringen optimera anläggningen. Till exempel har projekteringen inneburit att COWIs föreslagna lösning har färre och mindre broar samt lägre järnvägsbankar jämfört med det ursprungliga alternativet, vilket innebär ett minskat behov av betong. I minskningen ingår även justerade anläggningskrav som reducerat omfattningen av grundläggningen. Val av material med mindre koldioxidavtryck i konstruktioner bidrog också till resultatet. En annan viktig del för att minska klimatavtrycket var att redan i projekteringen skapa förutsättningar för effektiva lösningar gällande transporter av berg- och jordmassor under byggskedet.

I början av året beslutade COWI att helt överge projekt som inte rör grön omställning och hållbarhet. Inom tre till fem år kommer alla projekt företaget arbetar med vara relaterade till hållbar utveckling. Som en följd av detta kommer COWI inte arbeta med projekt relaterade till fossila bränslen.

– Vi har möjlighet att spela en större roll än någonsin för den gröna omställningen med vår expertis inom samhällsbyggnad, konstruktion, energiomställning, vatten och miljö. Vi bidrar med tekniska lösningar som gör att våra kunder kan ställa om och nå sina högt ställda hållbarhetsmål, säger Anders Wiktorson, VD på COWI.

Innovation för klimatet

Genom det här projektet följer COWI Innovationsföretagens gemensamma initiativ för att realisera färdplanerna för ett fossilfritt Sverige – Innovation för klimatet.