Hoppa till innehåll

En ny rapport från Innovationsföretagen visar att framtidens arbetsliv står inför skiften som förändrar arbetslivet i grunden. Men trots att arbetslivet förändrats, har regelverken förblivit desamma.

Syftet med rapporten ”Från fruktkorg till fest, frihet och förnyelse! – Fem nycklar till framtidens arbetsliv” är att sätta fingret på några av de viktigaste trenderna som formar framtidens arbetsliv – med fokus på tjänstesektorn. I rapporten beskrivs sju trender som med hög sannolikhet kommer utgöra den övergripande riktningen för framtidens arbetsliv. Det handlar om trender som påverkar framtidens värdeskapande. Trender som påverkar kunskapsproduktion, företagens förmåga att bygga strukturkapital, innovationskraften, kompetensbristen samt andra trender av mer omvälvande karaktär.

Den här utvecklingen leder till ett antal olika utmaningar – det handlar om områden som Sverige och svenska nyckelaktörer bör ta sig an för att säkerställa framväxten av ett arbetsliv som genererar både goda arbetsvillkor för medarbetarna, innovationslyft hos företag och samhälle samt ny tillväxt och välstånd för Sverige som helhet.

I en digitaliserad värld blir det till exempel viktig att säkerställa att individer kan kommunicera med varandra på ett sätt som främjar den kollektiva kreativiteten. Rapporten visar att en tredjedel av Innovationsföretagens medlemsföretag anser att hög innovationsförmåga kommer vara en av de största utmaningarna efter pandemin. Den visar även att geografisk autonomi samt ärliga och varma relationer på arbetsplatsen blir alltmer centralt i valet av arbetsgivare.

Läs hela rapporten här:

Från fruktkorg till fest, frihet och förnyelse – fem nycklar till framtidens arbetsliv

Att förutsättningarna för framtidens arbetsliv har förändrats är uppenbart. Trots detta har politiken, regelverk, traditioner och näringslivet hållit kvar i förlegade synsätt och strukturer. Även om detta har skett med en god ambition att skapa trygghet i en tid av förändring så hämmar det den långsiktiga utvecklingen av ett hållbart samhälle, individens utveckling, företagens värdeskapande och konkurrenskraft. Det är dags att bryta upp dessa traditionella synsätt och strukturer och skapa rätt förutsättningar för framtidens arbetsliv. För individen, för företagen och för svensk konkurrenskraft.

Läs Innovationsföretagens tre reformförslag här:

Tre reformer för framtidens arbetsliv