Hoppa till innehåll

Efter två års uppehåll har det åter varit Almedalsvecka på Gotland. Framtidsvisionerna fanns där, men också mycket bakåtblickande.

Det var nog många, både politiker, journalister och samhällsdebattörer, som gladde sig åt att få samlas igen i Visbys gränder för att prata politik och samhällsutveckling.

Innovationsföretagen var på plats med flera medarbetare och som vanligt en lång rad medlemsföretag i flera olika roller.

Utöver det uppenbara, med viktiga möten och informella samtal, var bredden i ämnena som vanligt stor och svår att fånga. Här är dock ett försök att spegla några av trenderna av extra stor betydelse för vår sektor:

  • Framtidsdebatten fanns på många håll: hur ser det framtida samhällskontraktet ut, hur har vi klarat klimatomställning och nyttjat digitaliseringen år 2040 exempelvis. Men de stora partiledartalen präglades kanske mer av avsaknaden av visioner. Det låg än mer fokus på dagens problem än på framtidens lösningar.
  • Energiomställningen var ett genomgående tema. Hur kan vi klara både energiproduktion, distribution och utfasningen av vårt fossilberoende var frågor som många berörde och där våra medlemmar också har en viktig roll för att hitta lösningarna för framtiden.
  • Det cirkulära byggandet fortsätter att engagera. Hur kan vi ändra vårt synsätt på byggande och stadsutveckling, med återbruk och renovering i fokus? Inte minst aktörer i fastighetssektorn och byggindustrin hade detta som ett viktigt tema.
  • Den annalkande lågkonjunkturen och stigande inflationen märktes både i många seminarier och på priserna på hotellrum och i lokala restauranger. Almedalen må vara mindre, men inte billigare.
  • Vårt förbund lyfte frågan om framtidens arbetsliv och vilka förändringar som krävs av regelverken för att klokt hantera den utveckling som många företag redan möter, med hybridarbetsplatser, alltmer distansarbete och nya krav på flexibilitet. Intresset var stort och arbetet fortsätter i höst på samma tema.

Självfallet präglades avslutningen av Almedalsveckan även av mordet på Ing-Marie Wieselgren, som skedde på onsdagseftermiddagen. Den positiva stämningen under inledningen av veckan förbyttes i förstämning och sorg.

Vi är ändå många som hoppas att Almedalsveckans viktigaste kännetecken: öppenheten, samtalen och det respektfulla mötet mellan olika perspektiv får fortsätta på samma sätt nästa år.

 

Magnus Höij

 

***

För er som inte deltog på Almedalsveckan finns vårt seminarium att se i efterhand här.