Hoppa till innehåll

Vi lever i en värld som på senare tid alltmer har präglats av osäkerhet och oro. Medicinen mot detta har många gånger varit kortsiktiga åtgärder som endast dämpar effekter och symtom.

Men det som verkligen behövs är förmågan att tänka långsiktigt. Att se utmaningar utifrån ett mer övergripande systemperspektiv. Det krävs mod att stå emot det kortsiktiga och i stället fokusera på vad som långsiktigt kan skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle, en bättre fungerande marknad och att göra det som skapar trygghet och framåtanda i tider av osäkerhet och oro.

Varje kris är ett tillfälle att ställa om. Detta upprepas ofta och till stora delar är det sant. Kanske är Coronapandemin ett exempel på vår gemensamma förmåga att ställa om när det verkligen behövs. Om inte annat så ger en kris oss en unik möjlighet att rannsaka och ifrågasätta hur vi gör saker, varför vi gör det och på vilket sätt vi skulle kunna göra det bättre. Kanske ger krisen också oss en bekväm ursäkt för att genomföra det vi hela tiden vetat är rätt men där vi inte haft modet eller förmågan att prioritera.

På samma sätt har materialbrist, utmanade leveranskedjor och skenande elpriser fått oss att värdesätta det som vi tidigare tog för givet. Det har blivit uppenbart att elförsörjning inte bara är två hål i väggen. Tillgång till elektricitet är något större, något viktigare och något vi värdesätter otroligt mycket högre. Vi har blivit intresserade av hur elmarknaden fungerar, hur den bör förändras och vad vi själva kan göra för att minska vår energianvändning. Vi har blivit medvetna om att resurser inte är oändliga och har börjat fundera över vad vi kan bidra med för att minska sårbarheten och värna de resurser vi har. Och här har många kommit väldigt långt samtidigt som andra precis har vaknat.

I tider av oro är det inte bara viktigt att krishantera utan också att tänka framåt. Att skapa förutsättningar för att ställa om beroende på vad som händer i vår omvärld är helt centralt. Att investera ännu mer tid i planering, utveckling och tidiga skeden innan kostnader drar i väg kan ses som uppenbart och självklart. Men också att omvärdera tidigare arbetssätt, att söka ännu mer hållbara lösningar och att hitta rutiner för att ställa om när förutsättningar förändras. Vi kommer i allt högre grad behöva vårda och utveckla befintliga resurser.

För min del handlar detta om att se utmaningar utifrån olika perspektiv och att utveckla kunskaper och förmågor som förmår att anta utmaningarna. I tider av oro och osäkerhet är förmågan att undvika kortsiktighet extra viktigt. Innovationsföretagen spelar här en viktig roll i att ständigt lyfta blicken och hålla fast även i de långsiktiga frågorna. Som ledare är ditt ansvar att skapa rätt förutsättningar och bidra till framtidstro. Inte bara säga det som låter rätt, utan att ha förmågan att göra det.

Tider av oro och osäkerhet skapar möjlighet att driva förändring. Lått oss ta tillfället att göra det.

/ Anders