Hoppa till innehåll

Det är en ständig utmaning för svenska innovationsföretag att få tag på kvalificerade medarbetare som gör det möjligt att ta fram de nya lösningar som kunderna och samhället behöver, oavsett om det handlar om nya vägar, byggnader eller produktutveckling.

Sverige är mitt uppe i en klimatomställning med sikte på klimatneutralitet 2045 och efterfrågan på kompetens för att klara detta är mycket stor inom alla sektorer. De ingenjörer som examineras från svenska lärosäten räcker inte till och nu krävs dels åtgärder för att se till att fler ingenjörer kan ta sin examen och dels åtgärder för att korta de mycket långa tillståndstiderna för arbetstillstånd hos Migrationsverket så att fler globala talanger väljer att flytta till Sverige och bidra till vårt lands utveckling.

Men alla initiativ som kan minska kompetensbristen är välkomna. Som till exempel Jobbsprånget som Dagens Industri skriver om idag. Där intervjuas bland andra Anders Persson, tillförordnad vd på Innovationsföretagen, om svårigheterna för nyanlända utomeuropeiska akademiker, till exempel ingenjörer, att få jobb i Sverige:

– Det finns inte en patentlösning för nyanlända akademiker. Men en sak är uppenbar: De behöver kvalificerat stöd från Arbetsförmedlingen och från matchningsföretag för att hitta rätt jobb och ansöka på rätt sätt. I väntan på att Arbetsförmedlingen löser den uppgiften är dock alla initiativ som kan förbättra matchningen välkomna, säger Anders Persson.

Läs hela artikeln i Dagens Industri här.

Läs mer om Innovationsföretagens arbete för att korta väntetiderna inom systemet för arbetskraftsinvandring här.