Hoppa till innehåll

Varje gång en rekrytering misslyckas förlorar Sverige skatteintäkter, konkurrenskraft och fart i bland annat klimatomställningen. Sverige behöver fler talanger, snabbare. Inte fler hinder och längre väntan på arbetstillstånd. Detta var Anders Perssons, tillförordnad förbundsdirektör på Innovationsföretagen, budskap på fredagens seminarium om arbetskraftsinvandring.

Kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna som svenska innovationsföretag står inför. Det examineras för få ingenjörer från svenska universitet och högskolor och den globala rekryteringen hindras av långa handläggningstider som får potentiella internationella medarbetare att välja ett annat land.

Varje misslyckad rekrytering är en förlorad potential där lösningar på bland annat klimatutmaningen istället tas fram i andra länder och bygger andra länders välstånd. Därför anordnade Innovationsföretagen idag ett seminarium tillsammans med TechSverige och Almega för att lyfta frågan i valrörelsen.

De företag som deltog i seminariet vittnade om att de långa väntetiderna på tillstånd och ovissheten om när det till slut skulle erhållas ställer till stora problem för deras rekrytering. Många väljer helt enkelt bort Sverige för mer förutsägbara länder när ovissheten är för stor.

Fredrik Wenneberg, vd för innovationsföretaget MCA Sverige och med mer än hälften av sina medarbetare från länder utanför EU, berättade att av alla de rekryteringar de gjort från länder utanför EU har de inte fått ett enda avslag. De har skött sig exemplariskt men får ingen fördel av det hos Migrationsverket. Samma kö ska tröskas igenom gång efter gång, arbetstillstånd för arbetstillstånd.

– Låt oss som sköter sig få ett ännu snabbare snabbspår. Och så kan myndigheterna straffa de företag som eventuellt missköter sig genom att ta bort tillgången till snabbhantering i ett halvår., sa Fredrik Wenneberg.

Han vittnar också om hur de långa handläggningstiderna skapar problem för såväl de blivande medarbetarna och företaget som för deras kunder.

– Vårt företag har cirka 30 personer som skrev anställningskontrakt i maj/juni och ska börja nu men som ännu inte har fått sina tillstånd. Nu får jag ringa runt till dem och säga att det tar minst en månad till, sa Fredrik Wenneberg.

Uppslutningen till seminariet var god även från politiskt håll med riksdagsledamöter från Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna -två partier från vardera planhalvan i svensk politik och med olika perspektiv på och förslag för att komma tillrätta med de problem som finns med kriminalitet och utnyttjande av utomeuropeiska medarbetare i den lågkvalificerade änden av arbetsmarknaden. När det kom till arbetskraftsinvandringen i den kunskapsintensiva tjänstesektorn fanns det en stor samsyn om att handläggningstiderna behöver kortas och att det är Sveriges attraktionskraft som står på spel stor.

Innovationsföretagen fortsätter att lyfta frågan inför valet och att driva på Migrationsverket för att leva upp till löftet om max tio dagars handläggningstid för företag som är certifierade för snabbhanteringen för arbetstillstånd. Enligt senaste uppgifter från Almega är handläggningstiden för certifierade företag nu 46 dagar medan tiden för övriga företag i snitt är 180 dagar. Alltså fortfarande långt över löftet på tio dagar och ett fortsatt mycket stort problem för de företag som är mitt uppe i rekryteringen av nya globala talanger.

– Konkurrensen om spetskompetens är global. Och den är stenhård. För varje dag som tillståndstiderna räknas i månader istället för i dagar försämras Sveriges rykte och vi går miste om de talanger som vi så väl behöver för att ta fram nya lösningar för att klara klimatomställningen och på andra sätt leverera på de mål som de flesta partierna ju faktiskt står bakom. Jag tror att vi fick en ökad förståelse för detta idag, säger Anders Persson på Innovationsföretagen.

Du kan se seminariet i efterhand här:

Fakta i frågan

Med hjälp av data från Migrationsverket har Innovationsföretagen tillsammans med Almega och TechSverige kartlagt till vilka yrken som arbetskraftsinvandringen har skett under åren 2010 till 2021. Undersökningen visar att drygt 140 000 personer från tredje land har fått arbetstillstånd i Sverige sedan 2010 ­– säsonganställda undantagna. Av dessa arbetade nästan 60 000 personer inom IT- och teknik. Två procent av alla civilingenjörer och sju procent av alla IT-arkitekter och system­utvecklare som arbetar i Sverige är arbetskraftsinvandrare.

2019 anställdes 9 100 arbetskraftsinvandrare i ingenjörsyrken samt inom IT och kommunikation. Det är 25 högkvalificerade nya medarbetare varje dag. Men potentialen att rekrytera globala talanger till Sverige är många gånger större.