Hoppa till innehåll

Upprop syftar till att ökar takten i klimatomställningen

Inom ramen för FIDIC Sustainable Development Committee har vi arbetat fram ett upprop till alla ingenjörsföretag, individer och organisationer om att öka takten i klimatomställningen. Syftet är att med hjäp av FIDICs enorma globala nätverk av företag och individer öka fokuset på klimatfrågorna och vårt värdefulla bidrag till att lösa klimatutmaningarna.

–  Nu mer än någonsin behövs innovation för att uppnå FNs ambitiösa och nödvändiga mål för hållbar utveckling. Ska vi klara klimatutmaningen måste vi tänka nytt och göra om. Här spelar Innovationssektorn och våra medlemsföretag en helt avgörande roll.”  Säger Anders Persson, tf förbundsdirektör Innovationsföretagen.

På FIDICs hemsida kan ni som företag och individer ställa er bakom uppropet och bidra till att sprida budskapet.

Läs mer här:

Charter | FIDIC For Global Goals (climatechangecharter.world)