Hoppa till innehåll

En ny State of the World-rapport framhåller att minst 7 biljoner dollar per år behövs för att möta globala infrastrukturbehov.

Investeringar på minst 7 biljoner dollar per år i global infrastruktur krävs för att världen ska kunna ta itu med den växande klimatförstörelsen och återhämta sig från effekterna av Covid-19-pandemin. Det visar en ny rapport från FIDIC, den globala organisationen för rådgivande ingenjörer där Innovationsföretagen är medlemmar.

Rapporten pekar specifikt på tre viktiga generella åtgärder som är nödvändiga:
  1. Det krävs en global insats för att möta den investeringsutmaning som världen står inför.
  2. Skapa globala finansiella mekanismer för att premiera hållbara investeringar.
  3. Genomför årliga uppföljningar för att säkerställa att investeringar görs hållbart och för att komma ikapp det investeringsunderskott som råder.

State of the World 2021

Läs mer om FIDIC