Hoppa till innehåll

FIDICs nya rapport, Tackling the global water crisis, uppmanar till att använda innovativa och nytänkande metoder för att hantera vattenutmaningarna runt om i världen och använda dessa lösningar för att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Rapporten är den tredje i FIDICs rapportserie ”State of the World”, som belyser de utmaningar som världen står inför och lyfter fram viktiga lösningar för att hantera dessa genom att använda FIDICs nätverk och expertis för att underlätta globalt samarbete och diskussioner.

Ladda ner rapporten: Tackling the global water crisis

Läs mer om FIDIC  (International Federation of Consulting Engineers)