Hoppa till innehåll

I veckan samlades styrelsen och medarbetarna på Innovationsföretagen för en tvådagars styrelsekonferens. Vi gick igenom nuläget, vad som har gjorts, måluppfyllnad och vad som är på gång. Men framför allt pratade vi om strategin framåt och verksamhetsplanering för 2023.

Självklart fanns det tid att reflektera över omvärldssituationen, geopolitisk oro, inflation, stigande räntor och elpriser och vad det innebär för vår sektor och våra medlemsföretag. Inte minst med hänsyn till att vi redan genomgått en utmanande tid med pandemin och politikens kortsiktighet i valtider. Något som dock är mycket tydligt är en gemensam syn på att vi, våra medlemsföretag, spelar en helt avgörande roll i att hantera de utmaningar som samhället står inför. Vår förmåga att tänka långsiktigt, se utmaningar utifrån ett större systemperspektiv och med en grund i kunskap och forskning ger oss en stark ställning. När oron och osäkerheten ökar söker våra kunder, samhället och politiken kunskap och lösningar. Innovationssektorn, innovationsföretag och alla våra medarbetare sitter på kunskap och lösningar som hanterar dessa utmaningar.

Så vad kom vi fram till? Planeringsarbetet är givetvis inte klart, och vi kommer att lägga fram en konkret verksamhetsplan för beslut i styrelsen i oktober, men några centrala frågor kan jag beröra redan nu. Kompetensförsörjningen är ett. Vi måste komma till rätta med att knappt hälften av alla som antas till en ingenjörsutbildning tar examen. Men det handlar inte bara om ingenjörer, vi behöver en lång rad olika och ibland nya kompetenser in i våra företag. Den internationella rekryteringen måste öka och här har Migrationsverket helt tappat greppet om situationen. Snabbspåret som skulle ta bara 10 dagar har nu väntetider på 3, 4 ibland 5 månader. Här krävs omedelbara åtgärder.

Klimatomställningen, resursanvändning, biodiversitet, återbruk och cirkulära flöden är en central del av den hållbara samhällsutvecklingen. Här sitter innovationsföretag på många nycklar. Det är i design- och planeringsskedet av produkter, system, infrastruktur och byggande som den hållbara samhällsutvecklingen möjliggörs. Ska den kunna realiseras så behöver även kunder, beställare och upphandlare förstå vikten av detta och skapa utrymme i affärsupplägg och samarbeten. Många är på god väg, men det finns mycket kvar att göra. Även i att utforma regelverk så att de ger utrymmen för funktionskrav, alternativa lösningar och innovation.

Det sista jag vill lyfta här och nu är konkurrenskraft. Det handlar då inte bara om konkurrenskraften för våra företag och att skapa goda förutsättningar för våra företag att växa och utvecklas. Det handlar om Sveriges konkurrenskraft där innovationssektorn är helt central för att samhället och industrin ska klara klimatomställningen. När vi elektrifierar industrin, driver på för ett mer hållbart byggande, lägger fram nya lösningar för hur utmaningar ska hanteras så utvecklas vi inte bara själva. Vi utvecklar Sverige och svenska företag och vi skapar tusentals jobb i andra sektorer. En ökad export av våra tjänster är en del av detta och som en del i vår planering ska vi även fånga upp frågan om hur vi kan skapa goda förutsättningar för export och internationalisering. Exakt hur är inte klart, men påverkan av EU samt internationella frågor kommer att behöva ta en större plats.

Vi kommer framöver behöva ha en ökad beredskap på snabba svängningar och förändrade förutsättningar, men färdriktningen är tydlig. Innovationsföretagen har en avgörande roll att spela i samhällsdebatten och i att sätta färdriktningen framåt.

/ Anders