Hoppa till innehåll
BoMill

BoMill låter inte spannmål gå till spillo

Det råder idag brist på mark att odla på och dessutom faller i genomsnitt 30 procent av den globala spannmålsproduktionen bort. Det gör att det behövs effektiva metoder som tar vara på hela skörden utan att för den delen tumma på kvaliteten. BoMills effektiva sorteringssystem analyserar och fördelar spannmål baserat på varje korns kvalitet och egenskaper, vilket leder till en mer effektiv och hållbar produktionskedja.

Det råder idag brist på mark att odla på och dessutom faller i genomsnitt 30 procent av den globala spannmålsproduktionen bort. Det gör att det behövs effektiva metoder som tar vara på hela skörden utan att för den delen tumma på kvaliteten. BoMills effektiva sorteringssystem analyserar och fördelar spannmål baserat på varje korns kvalitet och egenskaper, vilket leder till en mer effektiv och hållbar produktionskedja.

Aktuella prognoser pekar på en världsbefolkning som år 2050 kan nå tio miljarder. I takt med att ytan för odlingsmarker minskar, ökar pressen på världens spannmålsproducenter ur både ett kvantitets och ett kvalitetsperspektiv. Det finns inte bara fler munnar att mätta, man ser även en ökad medvetenhet från konsument där man idag är mer mån om vad man stoppar i sig. Många är idag ute efter transparent information om hela produktionsledet såväl som om slutprodukten – konsumenten vill veta vad man äter och hur det produceras.

Malmöbaserade BoMill grundades 2001 utifrån en idé om att sortera spannmål utifrån dess inre egenskaper för att på så vis säkerställa en mer homogen produkt med bättre kvalitet. Företaget har idag över 20 års erfarenhet inom innovativ spannmålssortering.

Spannmål är en gåva, varför slösa bort det?

Att sortera spannmål är i sig inget nytt påfund, det har man gjort under lång tid. Tidigare genom mekanisk sortering och på senare tid genom vad man i branschen kallar optisk sortering som sorterar med hjälp av kamerateknik. Båda metoderna sorterar spannmålskorn utifrån dess fysiska egenskaper som till exempel storlek. BoMills sorteringslösning använder en så kallad nära infraröd spektroskopi (NIR-T) -teknologi för att analysera insidan av kärnorna – det som egentligen avgör produktens kvalitet och egenskaper. Liknande analyser har tidigare kunnat genomföras i labbmiljö genom stickprov, men BoMills teknik möjliggör detta direkt i produktionsledet för varje kärna i hela skörden. Man kan på så vis analysera och fördela skörden baserat på kärnornas faktiska egenskaper. Det leder till att en betydligt större del av skörden kan tas tillvara på bästa sätt, enligt Andreas Jeppsson som är VD på BoMill.

– Kvalitén på matproducenternas slutprodukt är direkt kopplad till insatsvarorna. Har du en dålig råvara in i din produktion, påverkar det resultatet. Genom att effektivt analysera och sortera skörden utifrån dess faktiska egenskaper hjälper vi till med både kvalitetssäkring och ser till att varje korn används till ett önskvärt ändamål, säger Andreas Jeppsson.

Vår nya teknik gör det möjligt för både stora och små producenter att behålla en branschledande standard i sin sortering som är anpassad efter deras behov

Andreas Jeppsson, VD BoMill

Multinationella företag med väletablerade produkter vill kunna säkerställa en enhetlig slutprodukt utan att behöva ändra i recept eller addera tillsatser beroende på marknad eller skörd. BoMills sorteringsteknik resulterar i en homogen sats som ger bästa förutsättningar för en kvalitetssäkrad produkt, utan att kassera övrig skörd.

Ny innovativ sorterare från BoMill som bryter ny mark

Kvantitetsaspekten är otroligt viktig i ett produktionsled som dagligen hanterar enorma mängder spannmål. BoMills sorteringsutrustning BoMill InSight™ gör det möjligt att dra nytta av en kvalitativ analyserings- och sorteringsmetod. BoMill InSight™ är en skalbar sorteringsmaskin vars utformning går att anpassa baserat på producentens behov. Den nya sorteringstekniken sorterar upp till 15 ton spannmål per timme vilket motsvarar 125 000 korn per sekund. BoMill InSight™ är även utformad på ett sätt som gör det möjligt att koppla ihop fler maskiner som samkör för ytterligare skalbarhet i sorteringen. Detta resulterar i en produktionskedja som är anpassad till verksamheten utan att tumma på kvalitet. Det i sin tur leder till en mer kostnadseffektiv och hållbar produktion.

– Vår nya teknik gör det möjligt för både stora och små producenter att behålla en branschledande standard i sin sortering som är anpassad efter deras behov. Skalbarheten erbjuder nya möjligheter för både oss och branschen. Det är möjligheter som leder till en bättre behandling av spannmål, en mer kostnadseffektiv produktionskedja och i förlängningen bättre slutprodukter, säger Andreas Jeppsson.

En specialistdriven bransch

Nya innovationer som driver tekniken framåt är en nyckel till en framgångsrik marknad som ser till livsmedelsbranschen och samhällets bästa. Andreas Jeppsson menar att vi nått ett skede där processerna bättre svarar upp mot den tuffa kravställningen, men att det gäller att fortsätta att driva på utvecklingen. En nyckel till BoMills framgång ligger i kombinationen av erfarenhet och nytänkande.

– Sammantaget finns det stora möjligheter till utveckling och vi ser ljust på framtiden. Även om branschen i vissa avseenden kan vara konservativ, har vi sett stort intresse för det vi erbjuder. Situationen i världen indikerar också att vi behövs och att vi fyller en viktig och samhällsnyttig roll. Det inspirerar och driver oss framåt, säger Andreas Jeppsson

Innovationscase – Hur våra medlemmar gör skillnad

Innovations­företagens medlemmar driver samhälls­utvecklingen framåt genom innovativa projekt. Med Innovationscase lyfter vi kontinuerligt särskilt spännande och nytänkande case från våra medlems­företag.