Hoppa till innehåll

Klimatneutral industrisatsning i Norrland ställer stora krav på rätt kompetens

När Komatsu Forest, en av världens största tillverkare av skogsmaskiner, skulle storsatsa i Umeå anlitades teknikkonsultföretaget AFRY för uppdraget att projektleda och designa den nya fabriken. Komatsu Forest One, som nu står klart, är en modern fabrik som är både energieffektiv och CO2-neutral. Anläggningens yta på 40 000m2 gör projektet till en av de största industrisatsningarna i Sverige. Att tidigt involvera rätt kompetens har varit en nyckelfaktor för att lyckas.

Case

Projektet har följt en uttalad målsättning om att byggnaden ska vara CO2-neutral samt ha en neutral CO2-påverkan. Detta har ställt specifika krav på AFRY, som har tagit fram lösningar för att klara av kravet tillsammans med entreprenörerna. Fabriken är bland annat försedd med 7 150 solpaneler på byggnadens 358 meter långa tak och en geoenergianläggning som är nedgrävd i marken. Genom digitalisering i form av IoT-lösningar med miljöcertifierade tjänster minskas miljöpåverkan under hela livscykeln för att nå de satta hållbarhetskraven. Satsningen på klimatneutralitet var i första hand inte en ekonomisk fråga, enligt Komatsu. Solcellsanläggningen har dock gjort det möjligt att lagra energi, vilket underlättat mycket i tider av stegrande elpriser.

Komatsu Forest One ligger i Umeås västra utkant. Utöver en tydlig hållbarhetsprofil har även arkitekturen varit en viktig faktor i projektet. Arkitektbyrån tog särskild hänsyn till Komatsu Forests önskan om att byggnaden skulle vara ”i skogen för skogen”. Detta gestaltades genom träfasader, vertikalitet, färgval och ett formspråk som knyter an till skogen och den omkringliggande naturen.

Tidspress som största hinder

Enligt Per Lindahl, projektledare på AFRY, var tidspressen en av de största utmaningarna i projektet. Byggnaden skulle byggas på kort tid, vilket krävde att projektplanen var effektiv och teamet snabbrörligt. För AFRY innebar dessutom den då pågående pandemin att projektorganisationen behövde vara flexibel och bra på att prioritera.

– Komatsu Forest One visade särskilt på betydelsen av en tydlig projektplan och ett ömsesidigt gynnsamt samarbete för alla parter. Projektet var tvunget att följa en väldigt stram tidsplan. Utan en tydlig riktning och effektivt beslutsfattande, hade det varit svårt att säkerställa att allt föll på plats på ett sätt som gick i linje med vad Komatsu Forest önskade, säger Per Lindahl.

Komatsu Forest hade sedan tidigare över 530 anställda i Umeå och fabriken är del av företagets expansionsplan. AFRY blev tidigt involverade i processen för att hjälpa till med projektledning. Per Lindahl, var ansvarig för att bygga upp en projektorganisation och genomföra projektet i två faser. Genom vad man i branschen kallar för partneringssamverkan kunde AFRY involvera nödvändiga kompetenser tidigt och tillsammans enas om en projektplan.

– Att tidigt involvera rätt kompetenser var en förutsättning för ett handlingskraftigt samarbete i projektet. Det var en avgörande faktor till att vi lyckats leverera och möta projektets mål, säger Per Lindahl.

Sammanfattningsvis har projektet varit en stor framgång. Fabriken- och kontorsbyggnaden stod färdig för bruk i november 2021. Komatsu Forest One är en modern och hållbar fabrik som är både energieffektiv och CO2-neutral. Projektet visar att det är möjligt att effektivt bygga hållbara byggnader med höga miljökrav utan att behöva tumma på funktionalitet. Visionen är att nettoutsläppen av växthusgaser från anläggningen ska vara noll till 2050.

Foto: Afry

Innovationscase – Hur våra medlemmar gör skillnad

Innovations­företagens medlemmar driver samhälls­utvecklingen framåt genom innovativa projekt. Med Innovationscase lyfter vi kontinuerligt särskilt spännande och nytänkande case från våra medlems­företag.