Hoppa till innehåll

Världens första AI-verktyg för inspektion av betongstrukturer – Intelligent Inspections by Kiwa

Kiwa, ett globalt företag inom test-, inspektions- och certifieringstjänster, har nyligen introducerat ett AI-baserat verktyg som inspekterar skicket på betongkonstruktioner som broar, dammar och byggnader. Den innovativa lösningen möjliggör en automatiserad process där skador kartläggs och spåras i en digital tvilling av objektet. Kiwa:s verktyg gör att livslängden på strukturerna lättare kan bedömas och underhåll planeras.

Case

En av de största utmaningarna med att underhålla betonginfrastruktur är att identifiera och bedöma hur skador och sprickbildningar utvecklas över tid. Processen har tidigare varit manuell, tidskrävande och kostsam. Inspektörer har hängt från rep eller använt kranar och bedömt betongstrukturerna visuellt på en armlängds avstånd från inspektionsytan, vilket medför risker för arbetsskador men även för att viktiga betongskador missas. Med Kiwa:s AI-drivna verktyg kan exempelvis sprickor så små som 0,2 millimeter i spricköppningen snabbt och exakt identifieras vilket gör att nödvändiga reparationer kan prioriteras.

– Betong behöver inspekteras bland annat för att det kommer in fukt genom sprickor i betongen. Det gör att armeringen rostar och förlorar bärkraft, säger Milan Poznic, Teknik- och Affärsutvecklingschef på Kiwa.

Digitala tvillingar för effektiv inspektion
Verktyget fungerar genom att drönare avbildar betongstrukturerna med kameror och sensorer och producerar en mycket högupplöst digital tvilling av byggnaden. Den digitala modellen analyseras sedan med AI som Kiwa har utvecklat tillsammans med Spotscale. Den artificiella intelligensen har tränats på data från tusentals bilder på strukturella betongskador av varierande karaktär som Kiwa:s hållfasthetsexperter och betonginspektörer tagit fram. AI kan med hög träffsäkerhet identifiera, mäta, klassificera och spåra skador.

Tekniken gör det möjligt för våra ingenjörer att snabbt och enkelt upptäcka problemområden.

Milan Poznic, Teknik- och Affärsutvecklingschef Kiwa

– Tekniken gör det möjligt för våra ingenjörer att snabbt och enkelt upptäcka problemområden, med exempelvis sprickor, spjälkning eller korrosion utan att behöva inspektera objektet manuellt. Skadebilden kan i 3D kombineras med beräkningsmodeller för strukturell analys som en del av ett digitalt flöde som verkligen effektiviserar hur tillståndsbedömning för betongkonstruktioner görs, säger Milan Poznic.

Milan Poznic, Teknik- och Affärsutvecklingschef Kiwa, Foto Kiwa

AI för att samhällets infrastruktur ska hålla längre
Fördelarna med Kiwa:s teknik är många. Bland annat möjliggör programvaran effektivare och mer exakta inspektioner och tillståndsbedömningar, vilket i slutändan innebär lägre kostnader. Verktyget möjliggör också prognoser för hur skador kan komma att utvecklas, vilket är avgörande för att förlänga livslängden på dessa betongstrukturer. Det går dessutom att kombinera Kiwa:s verktyg med livekameror och sensorer som sitter installerade på betongstrukturen.

Kiwa:s AI-drivna verktyg är också fördelaktigt ur ett samhällsperspektiv. Den snabba och träffsäkra upptäckten av skador och slitage i ett tidigt skede minskar behovet för större reparationsprojekt och risken för kostsamma fel och olyckor. Tekniken är inte bara lämpad för äldre infrastruktur och industribyggnader utan även för nyproduktion. Nya betongkonstruktioner kan få sättningsskador, exempelvis sprickor som kan leda till armeringsskador. Dessutom är det alltid bra att ha en ”nollpunkt” varifrån övervakningssystem mäter avvikelser.

Kiwas video: INTELLIGENT INSPECTION of Concrete – by Kiwa

Framtiden ljus för AI-inspektion
Användningen av AI för infrastrukturunderhåll är en pågående utveckling där Kiwa ligger i framkant. Verktyget utvecklas kontinuerligt och det är troligt att även andra industrier kommer att se fördelarna med att använda AI i sina underhållsprocesser. Förhoppningen är att Kiwa ska förse industriaktörer och större infrastrukturprojekt med inspektionslösningar, exempelvis för offentliga beställare. Kiwa arbetar även parallellt med att utveckla AI-baserade inspektionssystem för andra delar av samhällskritiska objekt – under serien Intelligent Inspections by Kiwa

– Reparationen av Sveriges betonginfrastruktur är eftersatt, och många betongkonstruktioner har passerat sin livslängd. Med ett verktyg som vårt kan vi faktiskt börja ta itu med vår infrastrukturskuld, säger Milan Poznic.

Foto i sidhuvud från Kiwas video: INTELLIGENT INSPECTION of Concrete – by Kiwa

Innovationscase – Hur våra medlemmar gör skillnad

Innovations­företagens medlemmar driver samhälls­utvecklingen framåt genom innovativa projekt. Med Innovationscase lyfter vi kontinuerligt särskilt spännande och nytänkande case från våra medlems­företag.