Hoppa till innehåll

Revolutionerande teknik gör mat av restprodukter

Hantering av restflöden från växtbaserade drycker som öl, havredryck, sojadryck och böndryck har länge varit en utmaning för livsmedelsproducenter. Innovationsföretaget Elajo Technology Solutions har tagit fram en revolutionerande teknik som återvinner och omvandlar restflöden till fullvärdiga livsmedel för en mer cirkulär livsmedelsproduktion.

Case

Restprodukter från framställningen av växtbaserad dryck motsvarar cirka 10 procent av dess totala produktion. Elajo har utvecklat tekniken reCirculating Food Dryer som omvandlar detta restflöde till ett fiber- och proteinrikt mjöl som kan användas till att producera nya livsmedel som bättre utnyttjar resurserna från jordbruket.

Restprodukter är en viktig resurs
Enligt den icke-vinstdrivande stiftelsen Axfoundation produceras det i Sverige omkring 25 000 ton havrefibrer från havredryck varje år och i Europa produceras 3 miljoner ton drav (mäsk) från ölbryggning. Aktörer har länge sökt lösningar på hur man bättre kan använda dessa restprodukter som tidigare antingen kasserats eller använts till biogas, biobränsle eller i vissa fall djurfoder. Elajos teknik började utvecklas redan 2018 och gör det möjligt för livsmedelsproducenter att utnyttja restflödet till att producera livsmedel som till exempel bröd och kakor. Stefan Ekstrand, vd på Elajo Technology Solutions, menar att branschen länge eftersökt en lösning som möter de industriella kraven på både volym och skalbarhet.

­- Med hjälp av tekniken kan aktörer i livsmedelsbranschen bredda produktionen och göra den mer cirkulär, hållbar och långsiktig. Vi vill med tekniken få livsmedelsproducenter att omvandla värdefulla restprodukter till fullgoda livsmedel i stället för att avfärda det som sopor eller foder, säger Stefan Ekstrand.

Tekniken visar vikten av hög innovationsrikedom
I tillverkningen av växtbaserad dryck som till exempel öl, havredryck, sojadryck eller risdryck uppstår två produktflöden: Ett flöde som blir den färdiga produkten och ett flöde som blir restprodukter, exempelvis drav från öl eller havrefibrer från havredryck. Om inte restprodukterna behandlas snabbt riskerar de att gå till spillo. För att möta branschens krav var Elajo tvungna att lösa flera svåra tekniska problem. Både temperaturkänslighet och flödets viskositet ställer höga krav på tekniken som använder sig av ett patenterat pumpsystem som förädlar restprodukten. Processen behövde dessutom vara automatiserad för industriell användning och samtidigt kvalitetssäkrad. Samt även kunna installeras i hela världen och hanteras av operatörer med varierande utbildningsgrad. Till sist behövde systemet fungera med olika energislag som restvärme, gas, ånga, el eller värmepumpar och integreras i många olika typer av produktionsled.

Samarbete en nyckelfaktor i utvecklingen
En nyckelfaktor som gjorde det möjligt för Elajo att installera och testköra tekniken var det samarbete som slöts med producenten av växtbaserade produkter, The Green Dairy. Efter en tids forskning, utveckling och labbtester installerades en fullskalig demoanläggning i deras fabrik i Karlshamn.

– Samarbetet var ovärderligt på många plan, inte minst tack vare The Green Dairy’s kunskap om hur produktionsprocessen fungerar och möjligheten att testköra tekniken i en realistisk fabriksmiljö, säger Robert Råhlin, teknisk chef på Elajo Technology Solutions.  

Sommaren 2022 togs hela anläggningen över av The Green Dairy och har sedan dess drivits av deras personal. Tekniken är idag godkänd av Livsmedelsverket för livsmedelsproduktion och reCirculating Food Dryer är den första av sitt slag som kan omvandla restflöden till nya livsmedel på en industriell skala. Tekniken har fått stor uppmärksamhet av såväl svenska som internationella producenter som inspekterat anläggningen.

– Intresset från marknaden är stort och jag är stolt över det arbete våra medarbetare gjort med att utveckla en helt ny lösning på ett globalt problem. Det är ett arbete helt i linje med Elajos vision att ligga i framkant och driva en hållbar utveckling av innovativa och kundanpassade tekniklösningar i det moderna samhället, säger Stefan Svensson koncernchef på Elajo.

Elajo har genom hög innovationsgrad och kompetens hittat en hållbar lösning på ett problem som livsmedelsproducenter länge brottats med.

Innovationscase – Hur våra medlemmar gör skillnad

Innovations­företagens medlemmar driver samhälls­utvecklingen framåt genom innovativa projekt. Med Innovationscase lyfter vi kontinuerligt särskilt spännande och nytänkande case från våra medlems­företag.