Hoppa till innehåll

Under det senaste året har handläggningstiderna för arbetstillstånd ökat kraftigt. Det ställer till stora problem för de företag som behöver rekrytera från länder utanför EU. Många av dem är innovationsföretag som inte kan rekrytera alla de medarbetare som de behöver i Sverige. Långa väntetider, oförutsägbarhet och dålig kommunikation får på olika sätt stora konsekvenser för såväl företagens tillväxt som de blivande medarbetarnas situation.  

Igår förde Innovationsföretagen, tillsammans med bland andra Almega och TechSverige, fram bland annat dessa perspektiv vid ett möte med Migrationsverkets GD Mikael Ribbenvik.  

– Vi hade en rak och konstruktiv dialog och jag upplevde att det fanns både en förståelse för problemen och en genuin vilja hos Migrationsverket att lösa dem, säger Joakim Bourelius, näringspolitisk expert på Innovationsföretagen. 

Vid mötet lyfte Innovationsföretagen, TechSverige och Almega bland annat vikten av att Migrationsverket:  

  • Minskar handläggningstiderna för arbetstillstånd samt pressar ned handläggningstiderna särskilt för certifierade företag.  
  • Gör det enkelt att göra rätt genom tydliga regler, hög tillgänglighet och snabba svar till de individer och företag som ansöker om arbetstillstånd. 
  • Omprövar sin nya praxis om att arbetstillstånd för en tillsvidareanställning som inleds med provanställning endast ska gälla i sex månader. 

En av de frågor som skapar störst problem för svenska innovationsföretag just nu är Migrationsverkets nya praxis att bara ge sex månaders arbetstillstånd vid tillsvidareanställningar som inleds med en provanställning. Det innebär att medarbetaren inte kan få ett personnummer och därmed inte heller ett Bank-Id. Det gör det svårt att ordna allt det praktiska som är förenat med en flytt till ett nytt land; bostad, lönekonto med mera. Dessutom tillkommer ytterligare en process för arbetstillstånd när det ska förlängas efter sex månader. Det skapar en ny vända av osäkerhet och ännu mer administration för alla inblandade.  

– Den åtgärd som skulle ge störst effekt på kort sikt är om Migrationsverket antar att tillsvidareanställningen helt enkelt ska löpa vidare efter provanställningen istället för att betrakta det som två helt olika anställningar. Det är en tolkningsfråga och det är upp till Migrationsverket vilken tolkning de gör, säger Joakim Bourelius. 

Läs mer här om hur Innovationsföretagen arbetar med kompetensförsörjningsfrågan.

Fotograf: Tomislav Stjepic