Hoppa till innehåll

Den nya regeringens politik får allt fastare former. Fredagen den 14 oktober presenterades den överenskommelse mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna som ligger till grund för denna mandatperiod och tisdagen 18 oktober läste Ulf Kristersson upp sin regeringsförklaring i Riksdagen. Vi välkomnar att Ulf Kristersson lyfter fram näringslivet som en miljörörelse och att regeringen ska vara en ”offensiv partner” i företagens arbete med hållbarhet och grön omställning. Men det är en ambition som förpliktigar. Vi inom Innovationssektorn kommer att bidra på de sätt vi kan.

– Den nödvändiga gröna omställningen ställer också krav på att offentlig upphandling i allt högre grad styrs mot höga klimatambitioner och livscykelperspektiv.  Kortsiktighet och lägstaprisupphandlingar är fortsatt ett stort hinder. Företagens kompetensförsörjning behöver säkras genom kortade handläggningstider för högkvalificerade arbetskraftsinvandrare samt att genomströmningen på inte minst ingenjörsutbildningarna ökar, säger Anders Persson tf förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Mycket är fortfarande oklart på detaljnivå och arbetet inom de samarbetsområden som samarbetspartierna Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har enats om kommer att löpa på under hela mandatperioden. Men det finns också åtgärder som regeringen kan vidta omedelbart och som snabbt kan göra skillnad i företagens vardag.

– Kompetensbristen är företagens största utmaning. Trots en minskad optimism om framtiden vill många av våra medlemsföretag nyanställa och det är viktigt att de kan göra det. Vare sig vår nya finansminister Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadsminister Johan Pehrson eller näringsminister Ebba Busch borde vilja att den ekonomiska krisen fördjupas för att företagen inte kan rekrytera den kompetens de behöver. Det är därför bra att regeringsförklaringen slår fast att reglerna för den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen ska förbättras. Det är hög tid att kapa de långa handläggningstiderna för arbetstillstånd och vi har bland annat föreslagit att regeringen styr upp Migrationsverket i regleringsbrevet, säger Anders Persson.

Läs mer här om hur Innovationsföretagen arbetar med kompetensförsörjningsfrågan.