Hoppa till innehåll

Norconsult kravställer innovativ leveranskedja för återbruk i klimatskalsrenovering

Norconsult har tagit fram förfrågningsunderlag för en klimatskalsrenovering som både återställer och moderniserar fem flerfamiljshus i Göteborg. Fokus har varit återbruk och återskapande och stor vikt har fästs både vid klimathänsyn och husens historia. För att lyckas med återbruket har innovativa kravställningar inarbetats i förfrågningsunderlaget.

På Gråberget i stadsdelen Majorna i Göteborg ligger fem lägenhetshus från 1950 som förvaltas av Familjebostäder. Husen har renoverats i omgångar och tappat sin ursprungliga karaktär av folkhemsarkitektur.

Foto: Norconsult

I samband med att hyresvärden i en klimatskalsrenovering nu åtgärdar tak, fönster och fasad har Norconsult tagit fram en plan för att återskapa fastigheternas ursprungliga utseende, bland annat genom att fasaderna återställs till slätputsad yta i originalfärger och ett mer tidstypiskt tegeltak.

Återbruk med innovativ leveranskedja

Temat för renoveringen är återbruk och återskapande. Hela renoveringen genomsyras av en tydlig plan för återanvändning, bland annat i form av återbrukade lertegelpannor. På så vis minskar utsläppen av växthusgaser med 26 ton jämfört med ett helt nytt tak. Dessutom minskar avfallet med 100 ton.

För att möjliggöra återbruket valdes en ny leveranskedja där takpannorna tillhandahålls av beställaren i motsats till normalfallet där byggentreprenören står för materialinköp. Från byggnaderna där takpannorna ursprungligen varit monterade transporteras de till en mellanlagringsstation innan de anländer till byggplatsen.

Det är rimligt att materialleverantörerna, som är experter på deras respektive material, tar ansvar för de återbrukade produkternas kvalitet.

Joel Gustafsson, Norconsult

Ett välkänt hinder för återbruk är den stora bristen på materialleverantörer av begagnade byggprodukter. Brukspecialisten är ett exempel på ett företag som säljer återbrukade tegelstenar men få andra aktörer erbjuder begagnade byggprodukter med villkor likvärdiga de som ges för nyproducerade produkter.

– Det är rimligt att materialleverantörerna, som är experter på deras respektive material, tar ansvar för de återbrukade produkternas kvalitet. På sikt är det troligt att fler leverantörer kommer att göra som Brukspecialisten men till dess är ett sätt att komma runt detta hinder att byggherren själv införskaffar och kvalitetssäkrar materialet, säger Joel Gustafsson, arkitekt och konstruktör i projektet.

På detta sätt säkras att byggentreprenören får tillgång till materialet i rätt tid och risken att återbrukat material inte används på grund av att entreprenören inte lyckas få tag i materialet minimeras. Byggherren kan dessutom påbörja insamlingen av materialet innan entreprenaden är upphandlad, givet att en mellanlagringsplats finns att nyttja.

Innovation för klimatet

Genom det här projektet följer Norconsult Innovationsföretagens gemensamma initiativ för att realisera färdplanerna för ett fossilfritt Sverige – Innovation för klimatet.