Hoppa till innehåll

Tillväxttakten i den privata tjänstesektorn har nästan halverats jämfört med början av 2022, och avmattningen fortsätter. Det visar Almegas nya tjänsteindikator. Bristen på arbetskraft minskar för första gången på två år. ”Även om det vänder neråt så behövs arbetskraft, främst specialister men även andra yrkeskunniga”, säger Almegas chefsekonom Patrick Joyce.

Enligt Almegas senaste tjänsteindikator växte produktionen i den privata tjänstesektorn med 3,9 procent i årstakt det tredje kvartalet i år – men tillväxttakten har halverats jämfört med början av året. Det var väntat enligt Almegas chefekonom Patrick Joyce:

– Inbromsningen är snabb, men är något vi räknat med. Inbromsningen beror dels på den internationella konjunkturnedgången och dels på att hushållens efterfrågan på tjänster minskar. Sannolikt kommer produktionen inom den privata tjänstesektorn minska under nästa år, säger Patrick Joyce.

Måttligt ökad arbetslöshet

Nedgången omfattar alla tjänstebranscher förutom bemanningsbranschen, som går fortsatt bra.

– Det är lite förvånande. Läget för bemanningsbranschen brukar vara en tidig indikator på svängningar i konjunkturen. Att bemanningsbranschen fortfarande utvecklas starkt kan bero på att bristen på arbetskraft fortfarande är stor. Det gäller särskilt specialiserad arbetskraft, säger Patrick Joyce.

Enligt tjänsteindikatorn mildras arbetskraftsbristen inom tjänstesektorn – från rekordhöga nivåer.

– Även om behovet minskar så behövs arbetskraft, främst specialister och andra yrkeskunniga. Vi räknar inte heller med en jättestor ökning av arbetslösheten, som i nuläget ligger på strax under sju procent. Pessimistiskt räknat stiger den möjligen till åtta procent, men sannolikt inte mer men i grunden det beror så klart på hur djup konjunkturnedgången blir, säger Patrick Joyce

Inflationen kan ha toppat

Företagen inom tjänstesektorn har inte heller höjt priserna mer än sina kostnader. Det är alltså inte tjänstesektorn som driver inflationen då tjänstepriserna ökar långsammare än övriga priser i ekonomin.

– Inflationen kommer snarare utifrån, såsom höjda priser på råvaror. Almegas prisindikator för tjänstesektorn tyder på att inflationen på tjänstesidan kan ha toppat nu, vilket är glädjande, avslutar Patrick Joyce.

Läs ner och ladda ner rapporten här.