Hoppa till innehåll

I en ny mobilitetstudie jämförs pendlingsvanor i Oslo, Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Gemensamt för städerna är att resor med kollektivtrafiken har minskat medan pendlingsresor med bil och cykel har ökat. Men det finns också flera olikheter.

Att många yrkesgrupper har möjlighet till distansarbete en eller flera dagar per vecka har bidragit till stora förändringar i resemönster i de nordiska städerna. Det visar en studie från analys- och teknikkonsultföretaget WSP.

– Vi ser ett genomgripande uppsving för eldriven pendling och resor med bil och cykel. Samtidigt har kollektivtrafiken tappat resenärer. Om en återhämtning kan bli aktuell återstår att se. Men det kan vara bestående förändringar som går igen i hela Norden, säger Björn Öhman, mobilitetsexpert på WSP.

Studien befäster flera vanliga uppfattningar om hur människor reser i de olika huvudstäderna, samtidigt framträder en del nya fakta.

– Att många cyklar i Köpenhamn och att Oslo kommit långt med att elektrifiera sin fordonsflotta är ganska välkänt. Men studien visar också att Köpenhamn har högst andel bilpendlare och att Oslo ligger långt fram när det gäller delningstjänster, så som bil- och cykelpooler. Stockholm har trots ett tapp i kollektivtrafiken efter pandemin fortfarande den största andelen kollektivtrafikpendlare, säger Björn Öhman.

Läs mer om studien här.