Hoppa till innehåll
Helena Dahlberg

”Rimliga och ändamålsenliga villkor i upphandlingar är avgörande för företagens långsiktiga utveckling”

Upphandlingar, särskilt de offentliga, är ett ständigt aktuellt ämne som Innovationsföretagen driver på många olika sätt. Varför är det ett så viktigt ämne? Vi har ställt några frågor till vår förbundsjurist Helena Dahlberg.

Vi får många frågor om upphandlingar, särskilt de offentliga. Varför är det ett så viktigt ämne?
En väl genomförd upphandling lägger grunden för att ett projekt ska skapa värde för både beställare och leverantör. Att upphandlingar sker på rimliga och ändamålsenliga villkor är avgörande för projektresultatet och även för konsult­företagens långsiktiga utveckling, lönsamhet och bärkraft.

Hur utformar man ändamålsenliga upphandlingar?
Att utforma ändamålsenliga upphandlingar är inte helt lätt. Gäller det offentliga upphandlingar är det dessutom ett komplext upphandlingsregelverk som ska tillämpas på i sig komplexa tjänster.

Här kan vi som branschorganisation bidra med att lyfta aktuella frågor av särskild relevans eller som återkommande ställer till det. Vi märker att det finns ett stort sug efter de goda och lärande exemplen. Därför har vi sammanställt sådana som vi fått in.

Den som sett något som varit särskilt bra eller lärande i en upphandling får gärna höra av sig till oss. För minst lika viktiga i en utvecklande dialog och erfarenhetsutbyte är alla ute på företagen som i sin vardag möter upphandlingar och tydligt ser vilka effekter olika upplägg och modeller har. I varje utbyte och dialog finns potential att lära oss något av våra beställare och de av oss.

För att bidra med underlag till den typen av dialoger har Innovationsföretagen tagit fram en handledning för konsulter på den offentliga marknaden. Syftet är att ur ett branschperspektiv belysa de vanligast förekommande problemområdena och dess effekter.

Många av våra medlemsföretag arbetar aktivt för att driva utveckling och förbättring inom offentlig upphandling. I Innovationsföretagens arbetsgrupp för offentlig upphandling samlas vi för att med gemensamma insatser och prioriteringar får en starkare röst och genomslagskraft i aktuella frågor för vår sektor.

Hur ser det ut på andra håll?
Utmaningarna inom offentlig upphandling är ofta gemensamma inom flera delar av näringslivet. Innovationsföretagen samverkar därför med Almega och Svenskt Näringslivs experter på området i gemensamma frågor, där vi tillsammans får en ännu starkare röst. Exempelvis deltar Almegas upphandlingsexpert på årskonferensen för Sverige offentliga köpare för att lyfta hur tjänsteföretagen anser att upphandlingar ska utvecklas för att det ska bli bättre offentliga affärer. Almega har också ett nyhetsbrev om offentlig upphandling som riktar sig till medlemmar i Innovationsföretagen såväl som till Almegas andra förbund.

Jag kan även passa på att tipsa om att våra kollegor på Svenskt Näringsliv nyligen har gett ut en bok som lyfter frågorna kring hur immateriella rättigheter hanteras vid offentliga upphandlingar. Det är en särskilt viktig bok för vår sektor då det är ett område där vi ser stora kunskapsluckor och även allvarliga problem i hur immateriella rättigheter hanteras i många av de upphandlingar som sker.