Upphandling
av tekniska konsulttjänster

En väl genomförd upphandling är en god grund för att ett projekt ska bli till gagn för såväl beställare som konsult. Det är avgörande för projektresultatet och för konsult­företagens långsiktiga lönsamhet och bärkraft att upphandling regelmässigt sker på rimliga villkor.
Innovations­företagen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (tidigare Sveriges Kommuner och Landsting) tagit fram en handbok med syfte att förbättra kunskapen om upphandling av tekniska konsulttjänster.

Ladda ner en pdf-version av handboken