Hoppa till innehåll
Elin Lydahl, förbundsdirektör Innovationsföretagen

DEBATT: Sluta leta syndabockar för den höga inflationen

Innovationsföretagen och Almega svarar på SBAB:s chefekonoms utpekande av tjänstesektorn som en av orsakerna till den höga inflationen.

Inflationen är på väg ner mot Riksbankens mål om två procent men det kommer sannolikt att dröja till början av nästa år innan den är där. I ett debattinlägg pekar SBAB:s chefsekonom Robert Boije ut tjänstesektorn som en av orsakerna till att inflationen sjunker för långsamt. Utan några egentliga belägg menar han att tjänsteföretagen just nu höjer sina priser för mycket och mer än vad som motiveras av sektorns kostnadsökningar. 

Vad är då fakta målet? De prisökningar som inleddes i slutet av 2021 och tog riktig fart efter Rysslands anfall mot Ukraina i februari 2022. Inflationen eldades på av kraftigt stigande priser på energi, livsmedel och andra råvaror. 

Därefter har priserna på energi och andra råvaror fallit tillbaka vilket dragit ner inflationen. Tjänstesektorn tyngs däremot av följderna av de tidigare prisökningarna som arbetat sig vidare i ekonomin och höjt priserna för en rad insatsvaror. Den svaga kronkursen bidrar också till att priserna på importerade insatsvaror och tjänster fortsätter att öka. Ett exempel är programvaror som prissätts i dollar.

Personalen är tjänsteföretagens främsta resurs och därmed även största kostnad. I år har företagen betalat de högsta avtalade löneökningarna på 25 år, även om dessa var de näst lägsta avtalade löneökningarna i Europa efter Danmark.

Sammantaget är detta mer än rimliga förklaringar till att prisökningarna på tjänster inte fallit tillbaka lika mycket som inflationen. I juli ökade konsumentpriserna exklusive räntor med 6,4 procent i årstakt medan priserna på tjänster ökade med 5,5 procent. 

Priserna på tjänster ökar dock allt långsammare. Det andra kvartalet i år ökade tjänsteföretagens försäljningspriser med 4,0 procent i årstakt och prisökningarna bromsar in i alla tjänstebranscher. Detta kommer inom kort att synas även i konsumentledet.

Den höga inflationen är ett problem för såväl hushåll och företag som för staten. Alla har ett ansvar för att hjälpa till att få ner den till tvåprocentsmålet igen. I detta ingår att leta syndabockar och peka ut enskilda branscher som extra ansvariga. 

Elin Lydahl, förbundsdirektör Innovationsföretagen

Patrick Joyce, chefekonom Almega