Hoppa till innehåll

Kompetensbrist är en stor och växande utmaning för arkitekt- och ingenjörsföretagen. Det här visar Innovationsföretagens senaste konjunkturrapport Investeringssignalen. Två av tre företag behöver nyanställa och totalt behöver branschen nyrekrytera nästan 6000 personer de kommande sex månaderna. Rapporten visar även att företagen ser ljust på utvecklingen när det gäller orderläget det närmaste halvåret.

–  Kompetensbristen riskerar att ha en negativ inverkan både på företagens tillväxt och innovationer under 2022, De innovativa arkitekt- och ingenjörsföretagen har möjligheten att i grunden förändra vår utveckling mot ett mer hållbart klimat och samhälle, men tillgången på rätt kompetens är avgörande för företagens framtid. säger Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Företagen sänder samtidigt optimistiska signaler om framtiden. Undersökningen visar på starka förväntningar på ett ökat orderläge det kommande halvåret inom samtliga verksamhetsområden. Allra högst är förväntningarna bland industri- och techkonsultföretag, där hela 90 procent förväntar sig en ökad orderingång.

Under pandemin har priserna i sektorn pressats ytterligare, från redan låga nivåer. Framtida kapitalbehov och sjunkande marginaler bidrar till fortsatt mycket stora utmaningar för medlemmarna i Innovationsföretagen. Det kommande halvåret förutspår 36 procent av företagen en ökning av prisläget medan 11 procent tror på en minskning.

–  Osäkerheten fortsätter att vara mycket stor även under 2022. Pandemin har skapat bestående förändringar för näringslivet och i samhället. Både företag och samhälle behöver nu forma en ny strategi, inte för tiden efter Covid-19 utan för en framtid med Covid-19 under överskådlig tid, säger Magnus Höij.

Ladda ner rapporten här

Lyssna på inslag med med Magnus Höij i Ekonomiekot  här. (Reportaget börjar 30 sekunder in i programmet.)