Hoppa till innehåll

Innovations­företagens förslag om att förbättra FoU-avdraget får gehör hos regeringen

Regeringen meddelade tidigare i veckan att de tillsätter en särskild utredare som ska se över FoU-avdraget och expertskattereglerna. Utredningen är efterlängtad och ett resultat av långt och träget arbete från bland annat Innovationsföretagen.

Regeringen har nu gett en särskild utredare uppdrag att se över FoU-avdraget och expertskattereglerna. Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2025. Läs mer om regeringens beställning här: dir. 2023:81.

Utredningen tillsätts efter en rad kritiska remissvar från bland andra Innovationsföretagen (läs Innovationsföretagens remissvar här) och ett långt och träget arbete tillsammans med bland annat Svenskt Näringsliv på hur FoU-avdraget och expertskatten är utformad samt tillämpas idag. Redan 2017 belyste Innovationsföretagen att de begränsade avdragsmöjligheterna ställde till problem för företagen i rapporten ”Ny statistik visar att FoU-avdraget kan förstärkas”.

I linje med Innovationsföretagens och Svenskt Näringslivs förslag vill regeringen nu se över regler och tillämpning för att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft.

– För FoU-avdragets del handlar det till exempel om att göra det lättare att förstå och tillämpa avdraget genom tydligare bestämmelser om vad som är att betrakta som ”utveckling” samt att se över om det kanske ändå är så att Skatteverket, som saknar kunskap om FoU, ändå kanske inte är den optimala prövningsinstansen, säger Joakim Bourelius, näringspolitisk expert på Innovationsföretagen.