Hoppa till innehåll

Innovations­företagen startar Techråd med fokus på AI

Innovationsföretagen startar ett Techråd som ska samla medlemsföretagen kring gemensamma möjligheter och utmaningar i spåren av den snabba teknikutvecklingen inom innovationssektorn. 

– Vi vill stötta våra medlemsföretag på bästa sätt och startar nu upp ett Techråd för att erbjuda ett forum för nätverkande, erfarenhetsutbyte och policydiskussioner om potential och utmaningar med framförallt den snabba utvecklingen inom AI, säger Joakim Bourelius, näringspolitisk expert. 

Innovationsföretagens syn på AI-utvecklingen är i grunden positiv. Förbundet ser en stor potential till nyskapande idéer och där gränserna för vad som är möjligt att åstadkomma flyttas framåt. Men det finns också utmaningar som måste hanteras. 

Teknikutvecklingen och den ökande användningen av AI kommer att resa nya frågor om arbetsrätt, avtal, betalning, ansvar, upphovsrätt och etik. En nyckel till framgång i den snabbt skiftande miljö blir förmågan att fatta de rätta strategiska besluten, utveckla tjänster och betalningsmodeller, samt ha tillgång till den kompetens som behövs för att hänga med i utvecklingen och tillämpa den nya tekniken. Innovationsföretagens uppdrag är att ge medlemmarna bästa möjliga förutsättningar för att lyckas med detta. 

Techrådet kommer starta upp i januari 2024 och är öppet för alla Innovationsföretagens medlemmar. Syftet med forumet är att fördjupa diskussionen om utvecklingens påverkan på innovationssektorn samt nätverkande och förankring av Innovationsföretagens arbete. 

Vill du delta i rådet? Kontakta Joakim Bourelius, näringspolitisk expert Innovationsföretagen.