Hoppa till innehåll

Smart Built Environment: Generativ AI och affärsmodeller för arkitekter och teknikkonsulter

Smart Built Environment planerar att starta ett strategiskt innovationsprojekt om generativ AI och affärsmodeller för arkitekter och teknikkonsulter.

Smart Built Environment bjuder in dig eller en kollega att delta i fokusgruppen för projektet. Medverkande bör har vana av att arbeta med företagsstrategiska frågor inom områden som affär, verksamhetsutveckling, tjänsteutveckling eller digitalisering. Gärna i ledande befattning.

Målet med projektet är att ta fram en verktygslåda för att stödja och inspirera arkitekter och teknikkonsulter att tillgodogöra sig värdeökningen med Generativ AI. Det handlar både om nya affärsmodeller och hur företagen ska klara av att transformera till nya affärsmodeller (något som historiskt varit i princip omöjligt)

Fokusgruppen kommer att arbeta i en serie workshops med att:

  • Innovera nya affärsmodeller
  • Undersöka hur man lyckas med transformation från de nuvarande affärsmodellerna (debitering per nedlagd timme) till de nya affärsmodellerna.
  • Ni kommer också under projektet gång att få del av projektresultat och kunskap med avseende på Generativ AI samt affärsmodellinnovation och affärsmodelltransformation.

Efter projektet kommer du:

  • Ha en god insikt i Generativ AI:s potential och möjligheter specifikt i förhållande till vår bransch.
  • Ha innoverat en idébank med nya affärsmodeller för generativ AI som passar för arkitekter och teknikkonsulter. Affärsmodellerna kommer verklighetsförankras och vässas genom att de itereras med feedback från möjliga kunder, riskkapitalister, innovationshubar och gamechangers.
  • Ha kunskap om hur man går till väga för att innovera affärsmodeller.
  • Ha en insikt i viktiga egenskaper för företag som arbetar med transformativa affärsmodeller i GenerativAI-relaterade ekosystem. 
  • Ha utvecklat en vägledning för hur man som företag lyckas med omställning från befintliga affärsmodeller till de nya affärsmodellerna. 

Du kommer att arbeta nära experter och forskare inom bl.a. AI, affärsmodeller, affärsmodelltransformation och hållbarhet. 

Tidsåtgång är ungefär en arbetsdag per tillfälle. Ersättning utgår inte.

För mer information och intresseanmälan, kontakta Petra Svensson Gleisner på petra@phlogiston.se senast 17 maj.