Hoppa till innehåll

– Tillgången på rätt kompetens är motorn i svensk innovationssektor. Att så många av rekryteringsförsöken misslyckas hotar svensk konkurrenskraft och bromsar den gröna omställningen, säger Joakim Bourelius, näringspolitisk chef på Innovationsföretagen.

Över 60 procent av Innovationsföretagens medlemsföretag har försökt att rekrytera nya medarbetare de senaste sex månaderna. 80 procent av de företagen upplever att det varit svårt att få tag på rätt personal och över en tredjedel av rekryteringsförsöken har misslyckats.

Allra svårast har företagen att få tag på medarbetare med högre utbildning som forskar, högskole- eller universitetsutbildning. Roller som är särskilt svåra att rekrytera till är ingenjör, projektledare, projektör och uppdragsledare.

För drygt hälften av de företag som har haft svårt att rekrytera har bristen på rätt medarbetare lett till förlorade affärer, minskad försäljning eller stoppad expansion.

– Kompetensbristen är en flaskhals för svenska företag. Regeringen behöver vidta flera kraftfulla åtgärder om vi inte ska bli omsprungna på den globala arenan, säger Joakim Bourelius.

Svenskt Näringsliv genomför återkommande en undersökning bland föreningens medlemsföretag som kallas rekryteringsenkäten. Syftet är att kartlägga företagens kompetensbehov, rekryteringsmönster och deras uppfattning om tillgången på kompetent arbetskraft.