Hoppa till innehåll

EU:s AI-akt på agendan hos Innovations­företagens Techråd

Fredag 15 mars träffades Innovationsföretagens Techråd för att diskutera bland annat Europeiska unionens AI-akt. Rådet besöktes av bland annat den moderata EU-parlamentarikern Arba Kokalari.

Något som kommer påverka hur arkitekt- och ingenjörsföretag behöver förhålla sig är den AI-akt som nyligen röstats igenom i EU-parlamentet. Moderaternas EU-parlamentariker Arba Kokalari var inbjuden till mötet för att berätta om processen kring AI-akten och lyssna på medlemsföretagens inspel till vad som är viktigt framåt i det fortsatta arbetet med lagstiftning om Artificiell intelligens.

En spaning som framkom under diskussionen var att det skulle bli mer av sektoriell lagstiftning med regelverk för hur AI ska användas inom olika sektorer och mer fokus på det och även fokus på det upphovsrättsliga framöver.

– Medlemsföretagen uppskattade verkligen att Arba Kokalari tog sig tid att besöka dem och ge sitt perspektiv på den politiska processen kring AI-akten och vad svenska företag har att vänta av kommande mandatperiod på europanivå, säger Joakim Bourelius, näringspolitisk chef på Innovationsföretagen.

Innovationsföretagens nya förbundsjurist Carl Fläring ledde en diskussion om företagens perspektiv på hur AI kan påverka immaterialrättsliga frågor framöver och behovet av att vid kommande uppdateringar av Innovationsföretagens standardavtal säkerställa att de är så relevanta som möjligt också vid en snabb teknikutveckling.

– Innovationsföretagens standardavtal för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet ger redan idag ett visst skydd för de handlingar som konsulten levererar. Beställaren får inte använda och kopiera uppdragsresultatet för annat än just det avsedda ändamålet. Dessutom har konsulten, om inte annat avtalats, äganderätten till originalhandlingar liksom de datafiler som handlingarna framställs ur. Jag ser fram emot att i dialog med våra medlemmar fortsätta utvecklingen av våra standardavtal för att säkerställa att de fortsatt ger maximal nytta för våra medlemsföretag, säger Carl Fläring, förbundsjurist på Innovationsföretagen.

Vill du veta mer om Techrådet?

Joakim Bourelius

Näringspolitisk chef

Stockholm

+46 8 762 67 03 +46 72 190 16 97 E-post

Läs mer