Hoppa till innehåll

Den nya generationens AI förväntas ha en djupgående inverkan på företag och anställda i tjänstesektorn. Hur transformerar AI arbetet och arbetsmarknaden?

Örebro universitet samarbetar med Almega inom AI-Econ Lab, och kommer hösten 2024 arrangera en kurs som innehåller gästföreläsningar med representanter från olika ämnen såsom nationalekonomi, datavetenskap och juridik men även företrädare för fackföreningar och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor. Kursen fokuserar på hur artificiell intelligens påverkar arbetslivet.

Joakim Bourelius, Innovationsföretagens näringspolitiska chef, leder organisationens Techråd med fokus på just AI-utvecklingens betydelse:

– Teknikutvecklingen är dramatisk men rymmer också stor potential till att skapa betydligt större värden för kunderna och för samhället. Därför välkomnar vi alla initiativ som syftar till att öka kunskaperna om möjligheterna den för med sig, säger Joakim Bourelius.