Hoppa till innehåll

EU spelar en viktig roll i att attrahera och behålla topptalanger

Vilken roll spelar EU för att säkerställa en stark och hållbar kompetensförsörjning? På detta tema anordnade Svenskt Näringsliv ett seminarium tidigare idag. Sara Lindmark, VD för Together Tech, deltog och belyste hur EU-regleringar kan förbättra situationen för tjänsteföretag som siktar på internationell expansion.

Vi passade på att ställa några frågor till Sara Lindmark om EUs betydelse för tjänsteföretag och kompetensförsörjningen i Sverige.

Hur kan EU-regleringar underlätta för er att expandera och konkurrera internationellt?
En harmonisering av reglerna inom EU är avgörande. Det skulle hjälpa tjänsteföretag som vårt att enklare navigera och etablera sig på nya marknader. Idag är stödet ofta bättre anpassat för tillverkningsindustrin, vilket vi skulle vilja ändra på.

Vad krävs från EU för att stärka Europas position vad gäller talangattraktion mot ekonomier som USA och Kina, särskilt med tanke på den nya AI-lagen?
EU behöver främja en fri rörlighet för kompetens och öka investeringarna i forskning och utveckling. Vi stöder AI-lagen och välkomnar att EU leder vägen, vilket kan skapa en stabil grund för framtida innovationer.

EU har ambitiösa mål för hållbarhet med initiativ som Green Deal och Fit for 55. Hur påverkar dessa er verksamhet?
Höjda ambitioner är nödvändiga och jag ser dem som en möjlighet för vår verksamhet och för Europa i stort. Det största hindret är dock ofta komplexa regelverk; det måste vara enklare att följa lagen.

Inför det kommande EU-valet, vilka förändringar hoppas du se?
Jag hoppas att EU fortsätter stärka sin konkurrenskraft genom att fokusera på hållbarhet och resiliens. Det är viktigt att vi bygger ett starkt och hållbart Europa.

Bör EU göra mer för att locka till sig global talang och konkurrera med länder som USA och Kanada?
Absolut. EU bör ligga i framkant när det gäller forskning och hållbara initiativ. För att locka och behålla talanger, måste unionen också förbättra möjligheterna för högkvalificerad arbetskraft att flytta inom EU och skapa enklare vägar för att etablera sig här.