Hoppa till innehåll

Effektivare handläggning av arbetstillstånd

I januari i år infördes det snabbspår för högkvalificerade arbetskraftsinvandrare som Innovationsföretagen länge jobbat för. Med detta utlovar Migrationsverket nu svar på kompletta ansökningar inom 30 dagar och det är en ambition som man slagit med råge under den nya modellens första månader.

– Våra medlemsföretag har upplevt stor skillnad och ibland fått svar på en arbetsvecka och nu visar Migrationsverkets egen statistik att snittet hittills ligger kring 14 dagar. Migrationsverket överraskar positivt, säger Joakim Bourelius, näringspolitisk chef på Innovationsföretagen. 

Den 3 juni deltog Innovationsföretagen vid ett uppföljningsmöte med Migrationsverket. Där presenterades färsk statistik om det nya snabbspåret för högkvalificerad arbetskraftsinvandring som infördes i januari i år.  Tillsammans med ett lönegolv som diskvalificerar många tidigare arbetskraftsinvandrare har snabbspåret lett till rejält sänkta handläggningstider för arbetstillstånd. Den genomsnittliga handläggningstiden har under 2024 legat på drygt två veckor, vilket ger en stor marginal till målet om att alla ansökningar ska besvaras inom 30 dagar.

Ett försök som ger arbetstillståndssökande från viseringsfria länder en möjlighet att registrera sitt pass elektroniskt drogs dessutom igång i slutet av maj. Detta innebär att sökande från något av de 23 länder som omfattas inte längre behöver resa till en svensk ambassad för att personligen visa upp sitt pass.

– Möjligheten till digital visering är ett stort steg framåt, nu slipper kandidater från många viktiga rekryteringsländer omaket med att resa till en svensk ambassad för att kunna inleda sin arbetstillståndsprocess. Tyvärr klarar inte systemet ännu av barn under fem år så en del familjer behöver fortfarande resa till en svensk ambassad innan arbetstillståndsprocessen kan sättas igång, säger Joakim Bourelius.

Innovationsföretagen fortsätter även arbetet med att få till stånd en nationell strategi för global talangattraktion och har även svarat på ett betänkande av utredningen om en behovsprövad arbetskraftsinvandring: Nya regler för arbetskraftsinvandring m.m. (SOU 2024:15). Läs remissvaret här.

– Det är en del ytterligare förbättringar på gång för högkvalificerade arbetstagare som vill komma till Sverige för att bidra till vårt välstånd och att lösa de utmaningar vårt samhälle står inför. Men karriärdestinationen Sverige har underpresterat under en lång tid och det krävs mer rejäla tag för att locka hit de kompetenser som företagen behöver. En nationell strategi för talangattraktion med ett konkret mål för hur många högkvalificerade arbetskraftsinvandrare Sverige ska attrahera varje år vore en bra början på det arbetet, säger Joakim Bourelius.

Innovationsföretagen har utvecklat sina tankar om en nationell strategi för global attraktionskraft här: Tredubbla den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen – Innovations­företagen (innovationsforetagen.se)

– Vi har mycket att lära från konkurrentländer som Finland, Tyskland och Kanada. Till exempel skulle ett svenskt mål för den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen som motsvarar Kanadas innebära att vi öppnade upp för 100 000 ingenjörer, tekniker, programmerare och läkare varje år. Idag lyckas vi bara attrahera omkring 10 000 så det säger en hel del om potentialen, säger Joakim Bourelius.