Hoppa till innehåll

Tredubbla den högkvalificerade arbetskrafts­invandringen

Sveriges förmåga att utveckla världsledande lösningar står och faller med att de bästa ingenjörerna examineras från våra lärosäten och att globala talanger väljer att flytta hit. Idag utexamineras det alldeles för få med relevant utbildning och för få globala talanger väljer att komma till Sverige. Därför vill Innovationsföretagen tredubbla den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen.

Därför vill Innovationsföretagen tredubbla den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen

Sveriges förmåga att utveckla världsledande lösningar står och faller med att de bästa ingenjörerna och teknikerna examineras från våra lärosäten och att globala talanger väljer att flytta hit. Tyvärr underpresterar Sverige idag på båda områdena. Samtidigt är kompetens den nya oljan. Dit den finns kommer investeringarna. Där utvecklas lösningarna på samhällsutmaningarna. Där byggs morgondagens välstånd och exportsuccéer. Detta får Sverige inte gå miste om och därför måste den inhemska kompetensförsörjningen förbättras och i högre grad leverera den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar. Men det tar tid. Tid som vi inte har.

– Företagen kommer att investera där det finns rätt kompetens och Sverige kan inte fortsätta lämna walk-over. Nu måste regeringen gå på offensiven och ta upp kampen med konkurrentländer som Finland och Tyskland. Sverige måste bli mer attraktivt för globala talanger och då måste regeringen peka ut riktningen. Ett tydligt rekryteringsmål, en nationell strategi och pengar till att marknadsföra Sverige är bra första steg, säger Joakim Bourelius, näringspolitisk expert på Innovationsföretagen.

Läs vårt PM om varför den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen behöver tredubblas

I vårt PM går vi igenom varför den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen behöver tredubblas och jämför hur Sverige står sig mot andra innovationskraftiga länder.

Läs vår debattartikel i Expressen

Vår förbundsdirektör Elin Lydahl argumenterar i en debattartikel för varför den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen behöver tredubblas.

Se vårt Almedalsseminarium

Under Almedalsveckan 2023 arrangerade vi ett välbesökt seminarium där en panel med deltagare från våra medlemsföretag, myndigheter och politiken diskuterade en tredubblad högkvalificerad arbetskraftsinvandring.