Hoppa till innehåll

Nya regler för arbetskrafts­invandring m.m. (SOU 2024:15)

Innovationsföretagen har svarat på betänkande av Utredningen om en behovsprövad arbetskraftsinvandring.

Innovationsföretagens synpunkter i korthet

Innovationsföretagen står bakom Almegas remissvar men vill utöver detta särskilt framhålla följande:

  • Regeringen bör skyndsamt ta fram en nationell strategi för att främja högkvalificerad kompetensinvandring till Sverige.
  • Förslaget om anmälningsskyldighet för arbetsgivare om anställningen upphör eller aldrig tillträds bör införas skyndsamt för att undvika de problematiska sexmånaderstillstånd som Migrationsverket nu utfärdar vid provanställningar.

Status
Besvarad

Från
Justitiedepartementet

Svar senast
16 maj 2024

Länk till remissen på regeringen.se

Kontaktperson

Joakim Bourelius

Näringspolitisk chef

Stockholm

+46 8 762 67 03 +46 72 190 16 97 E-post

Läs mer